W pobliskim Kietrzu odbył się pokaz finałowy dwutygodniowego projektu teatralnego „Ślady”, na który zostałam zaproszona przez współtwórcę, autora i koordynatora projektu – aktora, reżysera i animatora kultury Mateusza Przyłęckiego.

Projekt ten jest kolejnym (trzy lata temu został zrealizowany w Kietrzu również przez Centrum Kultury i Sportu Tkalnia – projekt „Fabryka Przestrzeni”) wydarzeniem tego typu, które powstało w ramach ogólnopolskiego programu „Lato w teatrze”.

Program ma na celu wsparcie samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w tworzeniu młodym ludziom okazji do doświadczania teatru w miejscu, w którym żyją. Bazuje na idei teatru jako formy spotkania. To jest 16 edycja „Lata”. Organizatorem programu jest Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Program „Lato w teatrze” opiera się o Konkurs grantowy adresowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które chcą podczas wakacji zrealizować dwutygodniowe warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Celem warsztatów jest stworzenie osobom uczestniczącym warunków do budowania ich samodzielnej wypowiedzi scenicznej: podjęcie bliskich im tematów i wsparcie w szukaniu środków wyrazu dla ich przekazu.

W przypadku projektu „Ślady” o grant wystąpiło Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu

.

Tak było w pierwszym tygodniu

W czasie podsumowującego projekt pokazu odbyliśmy spacer performatywny po Kietrzu, obejrzeliśmy spektakle i wystawy przygotowane przez uczestników . Poniżej relacja foto i video. Zdjęcia m.i.n. Jerzy Kunc i Sebastian Juszczyk

Świetna inicjatywa, godna dalszych pomysłów i kolejnych realizacji. Brawo organizatorzy i współpracujący z Mateuszem Przyłęckim twórcy, realizatorzy poszczególnych warsztatów – plastycznych , filmowych i teatralnych – Grażyna Tabor, Julia Partyka, Sebastian Juszczyk, Sylwia Marszałek – Jeneralczyk, Aleksandra Barczyk, Monika Kiwak i Tadeusz Dylawerski.