Przekop mierzei wiślanej i zainteresowanie nim UE był przedmiotem Minęła20 w TVP Info, w której to audycji wzięłam udział.Skupiłam się na tym by przekazać rzetelne informacje i w ten sposób sprowadzić dyskusje do realnego wymiaru a nie do założonej z góry propagandowej jatki.
Oto najważniejszy mój przekaz:
Rząd Polski zobowiązał się wobec KE do powstrzymania się od rozpoczęcia inwestycji do momentu wydania przez Generalna Dyrekcje Ochrony Środowiska prawomocnej decyzji środowiskowej z uwagi na to m.in. że inwestycja dotyczy obszarów Natura 2000 i może znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
Termin wydania tej decyzji GDOŚ przekładał 7 razy a ostatniego tj 17 lipca b.r. też nie dotrzymał. GDOŚ podlega bezpośrednio Ministrowi Środowiska z Solidarnej Polski.
Mimo braku decyzji środowiskowej wojewoda wydał decyzję i rozpoczęte zostały roboty tj wycinka drzew i sam przekop. Rząd tym samym nie dotrzymał zobowiązania wobec KE i jest tego świadom w wyniku bieżących kontaktów KE w tej sprawie. W KE toczy się postępowanie ze skargi NGO’s w tej sprawie. KE prowadzi też postępowanie przeciw Polsce w związku z naruszaniem norm dokonywania ocen oddziaływania na środowisko. Zapytania o stan sprawy przez posłów do europarlamentu jest normalną praktyką parlamentarną a nie skargą na Polskę.
Dodatkową kwestią jest ekonomiczny wymiar tej inwestycji, nierzetelne szacunki i nie budzące zaufania prognozy, poddające w wątpliwość rzetelność działania rządu.W programie poruszano także sprawy bezprawnej developerki i omawiano sprawę przewodnictwa senackiej Komisji ds. Środowiska. Poniżej po kliknięciu w link   lub w obrazek  – całość audycji.
https://vod.tvp.pl/video/minela-dwudziesta,10092020,49503474

 

oobrazek minłęla 20 10.09.2020 bis