30 lat po upadku komunizmu w Polsce znaleźliśmy się jako wspólnota obywatelska na zakręcie. Podobnie jak w 1989 roku, w wyborach ponownie zdecydujemy o kierunku, jaki obierze Polska w najbliższych latach, a nawet być może – dekadach. Zdecydujemy, jakie będą: ustrój naszego kraju, charakter stosunków społecznych, zakres realnych praw i swobód obywatelskich, nakreślimy perspektywy naszej gospodarki i miejsca Polski w Europie. Wybierzemy przyszłość Polaków.

Czy każdy głos będzie miał jednakową siłę? Czy karierę w Polsce będzie mógł robić każdy, czy tylko członkowie i poplecznicy partii rządzącej? Czy w szkole, sądzie, szpitalu, banku lub urzędzie wszyscy będą równi, czy też ci związani z władzą okażą się równiejsi? Czy Polska będzie państwem, z którym należy się liczyć w regionie, Europie i na świecie, a my wszyscy będziemy mogli być z niej dumni, czy też na długo pozostanie nam przyjąć rolę outsiderów pomstujących na resztę świata za naszą izolację?

Mój głos w sprawie programu Koalicji Obywatelskiej na te wybory  w filmie poniżej , gdzie mówię o dziedzinie , którą zajmowałam się jako szef Gabinetu Środowiska w Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej.

To tylko niektóre z wyborów, przed którymi stoją dziś Polki i Polacy.

Ten kluczowy dla losów kraju moment wymaga zarówno wielkiej rozwagi, jak i wielkiej odwagi. Powołaliśmy szeroką Koalicję Obywatelską jako porozumienie osób rozumiejących doniosłość wyzwań, które stawiają przed Polską i Polakami czasy obecne. Koalicja Obywatelska łączy osoby centrum, umiarkowanej prawicy i lewicy, które jednoczy cel, jak się zdaje, najważniejszy dziś dla przeważającej części Rodaków: Polski demokratycznej, uczciwej, bezpiecznej i osadzonej mocno w Europie.

Zdecydowaliśmy się zaproponować wyborcom blisko tysiąc różnorodnych kandydatów i kandydatki, gwarantujących uczciwość, patriotyzm, energię i zaangażowanie. Są to osoby doświadczone w pracy i aktywności społecznej na poziomach krajowym, regionalnym, lokalnym i środowiskowym.

Po tygodniach publicznych dyskusji i spotkań przedstawiamy nasz program wyborczy.

Program Koalicji Obywatelskiej opieramy na przekonaniu, że pieniądze z budżetu państwa nie są własnością żadnej partii. Nie mogą zatem być używane – tak jak dzieje się to obecnie w państwie patologicznym – do korupcji politycznej, kupowania głosów, uwłaszczania działaczy partyjnych i propagandowego maskowania afer, w które uwikłana jest władza. Pierwszym i podstawowym punktem naszego programu jest budowa demokracji dla wszystkich obywateli, a nie – jak dziś – demokracji partyjnej.

Budżet państwa zawdzięczamy wpływom z podatków płaconych dzięki ciężkiej pracy Polek i Polaków – osób o różnych poglądach i sympatiach politycznych.

Dlatego chcemy, by publiczne pieniądze były przeznaczone wyłącznie na działania państwa oparte na logice dobra wspólnego.

Program Koalicji Obywatelskiej skupia się na kluczowych zadaniach państwa. Jednym z nich jest pomoc najsłabszym i potrzebującym. Przygotowaliśmy precyzyjny plan naprawy stanu służby zdrowia. Mamy również szczegółowe propozycje ochrony doświadczających przemocy kobiet i dzieci. Proponujemy też ambitny program skierowany do seniorów – osób, którym należy się efektywna pomoc państwa polskiego, ponieważ przepracowali dla ojczyzny całe życie.

Wierzymy, że obowiązkiem silnej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej jest budowa ładu motywującego do nauki i pracy oraz zachęcającego do podejmowania biznesowego ryzyka związanego z prowadzeniem firmy i zatrudnianiem pracowników.

Zamiast karmić Polaków złudzeniami, że źródłem dobrobytu polskich rodzin może być wyłącznie pomoc socjalna, bez dochodów z własnej pracy, Koalicja Obywatelska proponuje rozwiązania, które realnie podniosą pensje milionów ciężko pracujących, ale wciąż za mało zarabiających Polaków. Nasze propozycje zatrzymają na rynku pracy kobiety i osoby starsze – nie przymusem, ale w oparciu o dobrowolność dzięki gwarancjom wyższych płac i godziwej emerytury.

Proponujemy również rozwiązania premiujące uczciwych polskich przedsiębiorców, zapewniające im stabilność i przejrzystość systemu prawnego, w którym funkcjonują.

Dla nas przedsiębiorcy nie są złodziejami, przeciwko którym dzisiejsze państwo uruchamia wszystkie dostępne sobie służby. Przedsiębiorcy polscy i polscy pracownicy są faktycznymi twórcami siły i bogactwa naszego państwa. Program gospodarczy Koalicji Obywatelskiej oddaje im sprawiedliwość.

Wszystkie zaproponowane przez nas rozwiązania zawierają gwarancje, że pomoc państwa, czyli pieniądze z podatków wypracowanych przez wszystkich obywateli, trafi rzeczywiście do najbardziej potrzebujących.

Doraźna, a przy tym rabunkowa strategia tworzenia państwa, realizowana przez ostatnie cztery lata, pokazuje wyraźnie stosunek partii rządzącej do środowiska naturalnego, które jest naszym wspólnym dobrem. Wycinane są lasy, nie dba się o stan wód, polskie miasta prześladuje najgorszy smog w Europie. W programie pokazujemy, jak to zmienić – tak, by polską naturą cieszyły się też nasze dzieci i wnuki.

Koalicja Obywatelska proponuje też ambitny pakiet edukacyjny dedykowany polskim dzieciom i rodzicom, którym obecnie rządzący zafundowali totalny chaos w szkole. Rozwiązania, które odbudują polską szkołę, podniosą rangę zawodu nauczyciela, a polskim dzieciom – tym z metropolii i tym z prowincji – zagwarantują równość szans w starcie życiowym.

Polacy, mimo wielu trudnych doświadczeń, są dumni ze swoich osiągnięć po 1989 roku. Dziś jednak chcą Polski lepszej – nie tylko dla samych siebie, ale dla wszystkich Rodaków oraz pokoleń następnych.

W Koalicji Obywatelskiej wiemy, że nie ma wolności, równości i solidarności bez dobrze zorganizowanego, uczciwego państwa, w którym uznanie budzą sprawne działanie instytucji, siła armii i skuteczna polityka zagraniczna. Państwa, w którym normy są jasne i takie same dla każdego, a media i kultura łączą – nie szczują.

Dzisiejsze państwo tworzy uprzywilejowaną kastę ludzi partii rządzącej i drenuje społeczeństwo na rzecz utrzymania przez nią władzy. Nasz plan – odwrotnie – daje szansę budowy państwa dobrego dla wszystkich, państwa, które myśli perspektywicznie – na kolejne dziesięciolecia. Proponujemy budowę kraju, w którym będą chciały żyć i zakładać rodziny nasze dzieci i wnuki.

Program w całości do odczytania klikając w link http://gabrielalenartowicz.pl/wp-content/uploads/2019/09/Twoja-Polska-Program-Koalicji-Obywatelskiej.pdf     lub w obrazek.

Twoja-Polska-Program-Koalicji-Obywatelskiej-1