czolówka www interpelacje Minnisterstwo środowiska

Z racji mojej aktywności w sejmowej Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a także uwagi z jaką śledzę wszystkie wydarzenia w naszym i nie tylko naszym regionie związane ze ochroną przyrody i szeroko pojętymi zagrożeniami środowiskowymi , często zwracam się z zapytaniami i interpelacjami poselskimi do Ministrów odpowiedzialnych za tę dziedzinę  zwłaszcza w sytuacji wykrytych bądź zauważonych przez obywateli nieprawidłowości.  Szczególnie ze względu na okoliczności ostatnich zmian w organizacji tego Ministerstwa . Dwie poniższe interpelacje odnoszą się także do tych zmian.

W dniu 5 marca 2020 r. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominację na Urząd Ministra Środowiska Michałowi Wosiowi. Stało się to możliwe dzięki zmianie ustawy o działach administracji, która wyodrębniła Ministerstwo Środowiska obok Ministerstwa Klimatu. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. Ministerstwo Środowiska zostało zniesione a dział Środowisko przypisany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W związku z powyższym pozostaje otwarta kwestia podsumowania i ewentualnej kontynuacji prac legislacyjnych przeprowadzonych bądź zainicjowanych przez Ministra Środowiska w czasie pełnienia przez niego funkcji. Po kliknięciu w skan interpelacji do przeczytania także odpowiedź Ministerstwa.

INTERPELACJA I ODPOWIEDŹ MINISTER ŚRODOWISKA-4 legislacje kontynuacja

INTERPELACJA I ODPOWIEDŹ MINISTER ŚRODOWISKA-4 legislacje kontynuacja-a

 

Z końcem czerwca bieżącego roku doszło do katastrofy ekologicznej w rzece Barycz, która przepływa przez Park Krajobrazowy Dolina Baryczy – jedną z pereł polskiej przyrody. Na obszarze istniejącego tam parku krajobrazowego znajduje się pięć rezerwatów. Z uwagi na skalę zagrożenia stratami w środowisku zwróciłam  się z interpelacją o analizę stanu zagrożenia i planu mitygacji oraz sformułowania zaleceń mających na celu ochronę przed podobnymi sytuacjami. Po kliknięciu w skan interpelacji – odpowiedź Ministerstwa także.

barycz-641x675

INTERPELACJA I ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA W SPRAWIE RZEKI BARYCZ

INTERPELACJA I ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA W SPRAWIE RZEKI BARYCZ-1

A oto Interpelacja w sprawie zniszczenia siedlisk i szkody w środowisku powstałej na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB 120004 w miejscowości Rajsko k. Oświęcimia, a także w granicach ochrony pośredniej ujęcia wody dla Oświęcimia. Po kliknięciu w interpelację czytaj odpowiedź Ministerstwa.

wiepsola2-Copy-1170x694

INTERPELACJA I ODPOWIEDŹ MINISTRA W SPRAWIE NATURA 2000 RZEKA SOŁA

INTERPELACJA I ODPOWIEDŹ MINISTRA W SPRAWIE NATURA 2000 RZEKA SOŁA-1

Leave a Comment