Dziś, w Dniu Ojca, wspominałam swojego. Wśród zdjęć znalazłam to poniżej a na nim mój tata na „zolytach” ❤️ ze swoim przyszłym teściem i jego ojcem. Co ich łączyło
Śląskie losy; tato, chłopak spod Raciborza budował kultowe Śląskie Planetarium i Telewizję Katowice 📺 a mamę poznał gdy budował „ciągłe odlewanie” w Hucie Jedność w Siemianowicach. 🏭
Dziadek z Siemianowic ożenił się z córką technologa w tej hucie, (wtedy Laura) a po wojnie tę hutę rozminowywał.
A pradziadek? Do pracy w tej samej hucie trafił spod Raciborza „po torach” – budował kolej żelazną…. m.in. linię z Krzanowic ( gdzie dziś mieszkam i skąd był mój tato)