Na dziedzińcu Zamku Piastowskiego wraz z radnym powiatowym Arturem Wierzbickim spotkaliśmy się z przedstawicielami raciborskich mediów odnosząc się do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego z pozabudżetowego Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 . Odnosząc się do ostatnich danych GUS mówiliśmy też o katastrofie demograficznej.

Zaprosiłam też na październikowy Marsz Miliona Serc