Spotkaliśmy się w Katowicach na regionalnej konferencji programowej, na której wraz z politykami i działaczami śląskiej Platformy Obywatelskiej dyskutowaliśmy o transformacji energetycznej, ochronie klimatu i środowiska.

Odbyła się ponad dwugodzinna dyskusja nad tezami przygotowanymi przez Instytut Obywatelski.

Biorę także udział w panelach eksperckich na szczeblu krajowym.

Poniżej moje propozycje do programu Platformy Obywatelskiej w obszarze środowisko.

Klimat na dotyk

Zmiany klimatyczne, dotykają każdego i każdy może je zobaczyć

a) gwałtowne zjawiska pogodowe – nawałnice, trąby powietrzne, powodzie błyskawiczne,

b) susze; wysychanie rzek i jezior, ograniczenie dostępu do wody pitnej; wysychanie studni i ujęć wody pitnej,

c) wymieranie gatunków, ograniczenie bioróżnorodności – to także jedna z ważnych przyczyn pandemii

Jednocześnie mamy głęboki kryzys energetyczny w Polsce, zaostrzony wojną w Ukrainie ale spowodowany brakiem rzeczywistej transformacji energetycznej.

Jego skutkiem jest pogłębienie ubóstwa energetycznego polskich rodzin

Problemy, które musimy najpilniej rozwiązać:

– brak bezpieczeństwo energetycznego,

– nadumieralność z powodu smogu,

– ekonomiczne problemy rodzin z powodu drogiej energii,

– import odpadów do Polski i płonące składowiska, bomby ekologiczne

– drożyzna w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

– wysokie koszty i brak skutecznej ochrony przyrody,

– zawłaszczenie lasów państwowych przez funkcjonariuszy politycznych, masowa

– wycinka i eksport nieprzetworzonego drewna

– susze i powodzie błyskawiczne,

– zagrożenia żywnościowe związane z krachem gospodarowania wodą w
Polsce

– zła jakość wody pitnej zagrażająca zdrowotności

– zagrożenie katastrofami ekologicznymi (patrz Odra)

Hasła

Dostępna, tania i czysta energia w każdym domu; lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Dobry klimat i czyste powietrze.

Stop masowym wycinkom! Lasy są dla obywateli a nie partyjnych kacyków

Zdrowa woda na polu i w każdym domu. Dobra gospodarka wodna.

Koniec z pomysłami na piętrzenie i prostowanie polskich rzek.

Dość trucia! Chcemy płacić za śmieci a nie za bałagan rządu!

Tania, czysta i dostępna energia bez smogu

– Tanie, czyste ciepło i prąd dla każdej rodziny!

– Program dopłat do energetyki odnawialnej, systemów unikania strat i oszczędzania energii

– Lokalne bezpieczeństwo energetyczne i czyste powietrze w rękach społeczności lokalnych

– Oddanie samorządom kompetencji i europejskich pieniędzy na zarządzanie zaopatrzeniem w energię gospodarstw domowych i w sektorze komunalnym oraz walkę ze smogiem

Zielona Polska. Lasy są nasze.

Każdy ma prawo do troski o ojczystą przyrodę.

Przywrócimy to prawo obywatelom Polski.

– Lasy są nasze! Stop masowym wycinkom lasów i przywrócenie kontroli społecznej nad lasami jako dobrem narodowym

– Stop spalaniu polskich lasów w elektrowniach

– Objęcie ochroną całego obszaru Puszczy Białowieskiej jako światowego dziedzictwa UNESCO

– Przyroda skutecznie chroniona; specjalna subwencja – renta przyrodnicza dla samorządów, które są strażnikami tego narodowego dobra

Zdrowa gospodarka wodna.

Ze względu małe zasoby wodne Polski oraz strategiczny charakter tego dobra, gruntownej reformy wymaga gospodarka wodna, z  której paraliżem mamy do czynienia od wprowadzenia przez PiS nowego Prawa Wodnego.

Stan ten zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków, środowisku i gospodarce czego dowodem jest ostatnia katastrofa ekologiczna w Odrze . Wprowadzimy racjonalne prawo wodne odpowiadające:

– regułom ochrony zdrowia i środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego

– wymogom nowoczesnej, niskozasobowej gospodarki, w tym rolnictwa, ale
też bezpieczeństwu powodziowemu i walce z suszą

– zasadom ochrony gospodarstw domowych przed nieuzasadnionymi kosztami.

Wielkie anachroniczne zapory i zbiorniki zaburzają klimat, zwiększają ryzyko suszy i powodzi.

Co możemy zrobić w kwestii inwestycji?

– Wstrzymać szalone plany budowy kanałów żeglugowych; m.in. kanał Śląski, kanał Odra-Dunaj-Łaba.

– Wycofać się z inwestycji prostowania, pogłębianie i betonowania polskich rzek, w których brakuje wody.

– Wdrożyć programu finansowania zachowania naturalnych biegów rzek i mokradeł, odtworzenie małych i naturalnych zbiorników służący retencji i zapobiegający suszem i powodziom błyskawicznym, wspierający zrównoważoną produkcję rolną

Czysta Polska bez toksycznych odpadów

Polska w ostatnim czasie zyskała sobie miano śmietnika Europy. Drogiego śmietnika.

– Stop dla nielegalnego importu odpadów !

– Stop drożyźnie za śmieci!

– Opłaty tylko za odpady a nie za bałagan PiS i tylko za te, które są wytwarzane w firmach i gospodarstwach domowych!

– Ograniczenie ilości odpadów; promocja opakowań wielokrotnego użytku, system kaucyjny i zachęty dla recyklingu.

– Likwidacja dzikich składowisk i tzw bomb ekologicznych.