Oczyszczalnia ścieków w Ciechowicach – inwestycja za 7,5 mln złotych -otwarta!

Na zaproszenie Anny Iskały, pani Wójt Gminy Nędza, w której leży miejscowość Ciechowice uczestniczyłam w uroczystym otwarciu jakże ważnej dla gminy inwestycji – oczyszczalni ścieków. Inwestycji w przyszłość, bezpieczeństwo i ekologię. Jak powiedziała główna sprawczyni tego przedsięwzięcia – ” każdy kolejny wójt w swoim programie wyborczym będzie miał stały punkt, którym będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej …

Czytaj dalej...

Posiedzenie sejmowej komisji ds. mniejszości narodowych i etnicznych na Śląsku

Dziś w sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się tradycyjne już w każdej kadencji wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego oraz Informacja Ministra Edukacji i Nauki na …

Czytaj dalej...

Kontrowersji wokół przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości przez Śląsk – ciąg dalszy

W związku z kontrowersjami związanymi z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego a zwłaszcza planowanymi przymusowymi wysiedleniami pilotuję na bieżąco prace legislacyjne i inne działania rządu w tej sprawie. Towarzyszę też zaniepokojonym mieszkańcom i samorządowcom w tzw. konsultacjach służąc im także wiedzą i wsparciem merytorycznym co staram się na bieżąco relacjonować w mediach społecznościowych. Tym razem z …

Czytaj dalej...

„Kolej plus”

W ramach pytań do pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” zwróciłam uwagę na konieczność wsparcia tych samorządów, których projekty lokalnych linii kolejowych zostały zakwalifikowane do realizacji w rządowym programie „Kolej plus”, a które nie są w stanie zabezpieczyć środków własnych na te tak ważne dla nich …

Czytaj dalej...

Raciborskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Wraz z kolegami z raciborskiego koła Platformy Obywatelskiej wzięłam udział w uroczystościach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Po mszy w intencji Ojczyzny przedstawiciele władz, instytucji oraz pozostali wierni przeszli w pochodzie pod pomnik arcybiskupa Józefa Gawliny – pochodzącego ze Strzybnika Biskupa Polowego Wojska Polskiego. gdzie złożono kwiaty. 3 maja to ten dzień roku , na …

Czytaj dalej...

Wnosimy pod obrady Sejmiku projekt uchwały o powstaniu doraźnej komisji monitorującej projekt budowy linii Kolei Dużych Prędkości

Poprzedzając obrady kolejnej sesji Sejmiku Śląskiego radni i posłowie Koalicji Obywatelskiej przedstawili na konferencji prasowej opinie protestujących mieszkańców miejscowości i gmin przez które mają przebiegać ewentualne warianty linii Kolei Dużych Prędkości projektowanych jako połączenia do CPK. Efektem dotychczasowych spotkań z mieszkańcami Śląska w czasie tzw. „konsultacji” nad przebiegiem tych linii , w których jako posłowie …

Czytaj dalej...

Mieszkańcy dzielnic Rybnika i Żor, przez które mają przebiegać tory KDP – także na NIE! A CPK umiera po cichu?!

Licznie zgromadzili się mieszkańcy dzielnicy Rybnika – Kłokocin na spotkaniu konsultacyjnym, w sprawie przebiegu przez tę dzielnicę linii kolejowej dużych prędkości, łączącej Katowice z Ostrawą. Parlament reprezentowaliśmy z posłem Gadowskim a samorząd obecny prezydent Rybnika ,Piotr Kuczera, kilku radnych miejskich i członkowie rady dzielnicy. Jak zwykle przedstawicieli rządzącego PiSu i tutaj w Kłokocinie , jak …

Czytaj dalej...