Na ile biomasa i paliwa alternatywne są odpowiedzią na walkę z niską emisją? Rozwiązanie technologiczne i prawne. Konferencja w Arłamowie.

Konferencja „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie” to zorganizowana przez www.magazynbiomasa.pl ważna, interesująca debata adresowana do przedsiębiorstw ciepłowniczych, przedstawicieli samorządowych, producentów i dostawców biomasy oraz paliw alternatywnych, dostawców technologii do instalacji ciepłowniczych. Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystujących biomasę lub paliwa alternatywne w ciepłownictwie, przedstawienie scenariusza modernizacji instalacji z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań, a także omówienie aktualnych regulacji prawnych.  Wszystkim podobał się pomysł systemowych rozwiązań zawartych w naszym projekcie ustawy o czystym powietrzu, który przedstawiłam w swoim wystąpieniu i omawiałam w panelu dyskusyjnym. Projekt jest w Sejmie, jest szansa! To jedyna dziś propozycja, która umożliwi samorządom i skuteczną walkę ze smogiem i lokalne bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne. W hotelu Arłamów spotkaliśmy się w liczbie  ponad 70 osób . Wszystko o konferencji wraz prezentacjami poszczególnych prelegentów poniżej.

  dav

Kluczowe rozwiązania systemowe

W moim wystąpieniu mówiłam o systemowym podejściu do tematu transformacji ciepłownictwa, podkreślając potrzebę wypracowania praktycznych rozwiązań. – Obecna świadomość społeczno-polityczna zmusza polityków do realnych działań w sprawie smogu –zaznaczyłam – przedstawiając założenia ustawy „O czystym powietrzu”, która w trybie poselskim została złożona w Sejmie. – Przez wiele lat jako prezes WFOŚiGW w Katowicach walczyłam o lepsze powietrze w województwie śląskim. Przeznaczyliśmy na ten cel miliony złotych, a efekty były niewspółmierne do nakładów. Dlatego potrzeba systemowych rozwiązań, łączenia różnych źródeł i wykorzystania cyfrowych narzędzi – przekonywałam. – Dlaczego w ramach działającego dziś programu „Czyste Powietrze” wniosek o dofinansowanie zakupu lub modernizacji kotła może złożyć Kowalski, ale już agregat w postaci gminy nie? To jest poważny problem dla małych źródeł. Uczestnicy konferencji podczas dyskusji na temat oczekiwań ciepłownictwa względem polityki rządu podkreślali wielokrotnie, że ważna jest konsekwencja. – Co nam po ustawie, która wprowadza konkretne zmiany, jeśli brak rozporządzeń wykonawczych? – padały pytania podczas panelu dyskusyjnego.

Prezentacja wystąpienia : Rola samorządu w obszarowych programachzaopatrzenia w energię cieplną opartych o niskoemisyjne technologie i źródła energii  Kliknij w link lub w obrazek poniżej

Prezentacja programu PowerPoint

Podczas konferencji promowałam także, a może przede wszystkim nasz projekt ustawy w sprawie zwalczania smogu. Oto wywiad udzielony portalowi www.magazynbiomasa.pl

 

Uczestnicy podczas czterech sesji tematycznych rozmawiali o przyszłym kształcie rynku energii cieplnej w Polsce, dla którego dziś, pomimo projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, nie ma spójnej koncepcji. – Do końca 2030 roku musimy wykazać 32 proc. energii z OZE w strumieniu zużytej energii końcowej, a więc i w ciepłownictwie – podkreślił Bogusław Regulski z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, którego prelekcja „Najważniejsze problemy i wyzwania sektora ciepłowniczego w Polsce” otworzyła konferencję. – Do realizacji tego celu powinniśmy zaprząc nie tylko sieci ciepłownicze, ale także gospodarstwa domowe i przemysł – dodał wiceprezes IGCP, przytaczając dane: 72,1 proc. ciepłownictwa systemowego spala węgiel, 8,5 proc. – paliwa gazowe, 7,6 proc. – OZE, 5,1 proc. – paliwa płynne, a 6,7 proc. to inne nośniki energii. – Cele, jakie ma przed sobą polskie ciepłownictwo, to wzrost ilości ciepła wytwarzanego w technologii kogeneracji, wzrost liczby instalacji CHP w systemach ciepłowniczych, większe wykorzystanie OZE do produkcji ciepła, racjonalne i efektywne wykorzystanie energii z odpadów i paliw alternatywnych oraz ciepła odpadowego, a także rozwój magazynów ciepła – mówił Bogusław Regulski.

Prezentacja wystąpienia  kliknij: Najważniejsze wyzwania i problemy sektora ciepłowniczego w Polsce  lub w obrazek.

Atuty ciepła systemowego dla realizacji zrównoważonego system  

Wiedza i finansowanie

Interesującą koncepcję wirtualnej ciepłowni na biomasę przedstawił dr Tomasz Mirowski z Państwowej Akademii Nauk, zwracając jednocześnie uwagę, że przeszkodą we wdrożeniu gotowych rozwiązań, które wpłynęłyby na poprawę jakości powietrza, jest m.in. brak elementarnej wiedzy w gminach. – Władze gmin wiedzą, co muszą zrobić w zakresie walki z niską emisją, ale zupełnie nie mają pomysłu, jak się do tego zabrać – podkreślał.  Prezentacja: Koncepcja wirtualnej sieci ciepłowniczej zasilanej paliwami odnawialnymi na bazie biowęgla

Kliknij w link lub w obrazek.

Prezentacja programu PowerPoint

Spełnienie wymagań, jakie stawia przed sektorem ciepłownictwa wdrożenie dyrektywy średnich źródeł spalania (MCP), jest dla przedsiębiorstw ciepłowniczych problemem ze względu na ograniczoną możliwość zaciągania zobowiązań finansowych. – Zapewnienie odpowiedniego procentowego udziału OZE w strukturze paliw czy zastosowanie kogeneracji lub ciepła odpadowego w instalacjach, a więc osiągnięcie statusu źródła efektywnego energetycznie nie będzie łatwe dla małych i średnich PEC-ów – mówił Krzysztof Skowroński z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, uwypuklając jeden z istotnych problemów branży – brak zasobów, wiedzy i kompetencji zarówno w zakresie pozyskiwania pieniędzy z UE, jak i nadzoru nad realizacją czy wyboru źródeł ciepła.

Prezentacje KAPE (kliknij w link lub w obrazek) tutaj: Efektywność energetyczna dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i samorządów 

Efektywność energetyczna dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i samorządów-1

i tutaj: Przygotowanie programu inwestycyjnego dla PEC – środki z programu EBI ELENA

Przygotowanie programu inwestycyjnego dla PEC - środki z programu EBI ELENA-1

Pomoc w tym obszarze proponuje m.in. realizowany przez KAPE program ELENA czy inne programy krajowe i unijne dotyczące finansowania projektów, o których mówiła Anna Zrobczyńska z METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze.  Prezentacja (kliknij w link lub w obrazek) niżej: FINANSOWANIE INWESTYCJI – ŚRODKI KRAJOWE I UNIJNE 

FINANSOWANIE INWESTYCJI - ŚRODKI KRAJOWE I UNIJNE-1

Absurdy prawne

Zagadnienia kolejnych sesji tematycznych skupiły się na optymalnym scenariuszu modernizacji instalacji ciepłowniczej i doboru paliwa. O obawach ciepłowników mówił m.in. Michał Wnuk z PEC Ustrzyki Dolne, który podkreślał trudną sytuację małych jednostek w zakresie pozyskiwania środków na przebudowę kotłowni czy negocjowania cen biomasy. Z kolei obawy producentów i dostawców biomasy przedstawił Dawid Jakubowski z Biomasa Partner Group, który zwrócił uwagę na nowe przepisy prawa, kwalifikujące odpady drzewne nie jako produkt uboczny, ale odpad, co dla np. właścicieli tartaków wiąże się z szeregiem czaso- i kosztochłonnych obowiązków, jak np. odpowiednie składowanie czy monitorowanie odpadów w swoich przedsiębiorstwach.

O barierach dla biomasy w energetyce opowiadał także dr Wojciech Cichy z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, pokazując przede wszystkim, że często nieprecyzyjne przepisy urzędnicze zderzają się z praktyką i normalnym życiem, a „czarno-białe” podejście do biomasy drzewnej w Polsce ogranicza jej wykorzystanie.

Prezentacja dr W. Cichego ( klikaj w link lub w obrazek) tutaj: Bariery prawne związane z wykorzystaniem biomasy w energetyce

Bariery prawne związane z wykorzystaniem biomasy w energetyce-1

Konferencję zamknęła sesja technologiczna, w której przedstawiono konkretne rozwiązania dla ciepłowników w zakresie wymiany dotychczasowych instalacji na biomasowe lub odpadowe. Prelegenci sesji: Tomasz Kapusta ze Schmid Polska, Roman Długi z ASKET oraz Marian Sobieraj z Polytechnik Polska poza różnymi wariantami technologicznymi pokazali, w jaki sposób zastosowanie OZE w instalacji ciepłowniczej zbliża przedsiębiorstwa do realizacji celu środowiskowego – redukcji emisji CO2 i innych szkodliwych pyłów.

 Prezentacja f-my SZMID:  SZMID Energia z drewna – na co zwrócić uwagę przy planowaniu technologii kotłowni biomasowej

SZMID Energia z drewna - na co zwrócić uwagę przy planowaniu technologii kotłowni biomasowej-1

Prezentacja firmy ASKET: Asket Agrobiomasa na cele grzewcze – technologia BIOMASSER

ASKET-Arłamów_11-12.03.2019

Poniżej pozostałe prezntacje referatów :

Aspekty kwalifikowalności i pochodzenia paliw w kontekscie wytwarzania zielonego ciepła

Aspekty kwalifikowalności i pochodzenia paliw w kontekscie wytwarzania zielonego ciepła-1

Biomasa – ceny i dostępność surowca oraz polityka kontraktacji

Biomasa - ceny i dostępność surowca oraz polityka kontraktacji-1

Biomasa energetycznym lekarstwem na niską emisję i smog

Prezentacja programu PowerPoint 

Innowacyjny system zwiększania wykorzystanianpotencjału energetycznego paliwa

Innowacyjny system zwiększania wykorzystanianpotencjału energetycznego paliwa-1

Kogeneracja w ciepłownictwie

Prezentacja programu PowerPoint

Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić 7 MW trigeneracyjną instalację biomasową produkującą w skojarzeniu prąd, ciepło i chłód na potrzeby hotelu Arłamów.

Informacje pochodzą ze strony https://magazynbiomasa.pl/biomasa-i-paliwa-alternatywne-w-cieplownictwie-relacja-z-konferencji/. Polecam.


Opublikowano

w

przez