ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ W DZIEDZINIE KLIMATU I ENERGETYKI

Polecam dwa interesujące wydawnictwa Komisji Europejskiej rzucające światło na politykę Unii w dziedzinie zagrażających nam zmian klimatycznych, ich wpływie na gospodarkę, środowisko, zdrowie i życie codzienne ludzi oraz poświęcone sposobom ich ograniczenia.
Działania Unii europejskiej na rzecz klimatu są nierozerwalnie związane z polityką energetyczną krajów członkowskich. UE od lat opowiada się za tym, by ograniczyć globalne ocieplenie do najwyżej 2°C. Obecnie społeczność międzynarodowa jest zgodna co do tego, że jest to konieczne. Polityka UE oparta jest na solidnych podstawach naukowych. Unia sama daje przykład, jak reagować na zmiany klimatu, wprowadzając limity emisji wiążące dla państw członkowskich lub inicjatywy takie jak system handlu uprawnieniami do emisji.
Między 1990 a 2012 r. UE ograniczyła swój poziom emisji gazów cieplarnianych o 19 proc., podczas gdy wzrost gospodarczy osiągnął 45 proc. W efekcie intensywność emisji gazów cieplarnianych (stosunek emisji względem jednostek PKB) spadła w tym okresie w UE o niemal połowę. Tego rodzaju zanik związku między wzrostem gospodarczym a wzrostem emisji miał miejsce we wszystkich państwach członkowskich.
Szybkie działania muszą pobudzić gospodarkę. Ograniczenie ocieplenia do poziomu 2°C jest technicznie wykonalne i opłacalne z punktu widzenia gospodarki.Im wcześniej podjęte zostaną odpowiednie działania, tym będą one skuteczniejsze i mniej kosztowne. Dlatego UE kontynuuje realizację swoich działań w dziedzinie klimatu. Do redukcji emisji, którą odnotowuje się w UE od 2005 r., znacznie przyczyniła się polityka strukturalna wdrażana w dziedzinie klimatu i energii.
Wczesne działania wspomagające rozwój gospodarki niskoemisyjnej przyczyniają się również do tworzenia miejsc pracy oraz do wzrostu gospodarczego poprzez stymulowanie innowacyjności w sektorze czystych technologii – efektywnych energetycznie i wykorzystujących energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Taka właśnie „zielona gospodarka” jest nie tylko jedną z najbardziej obiecujących dziedzin umożliwiających tworzenie nowych miejsc pracy, ale przyczynia się również do pogłębienia bezpieczeństwa energetycznego Europy i do zmniejszenia naszego rachunku za importowane surowce i ograniczenie zależności od sprowadzanych spoza UE ropy naftowej i gazu.

Poniżej obie publikacje . Całość przeczytać można klikając w link lub w obrazek.

climate_action_pl-1

climate_action_pl-1-11

NAAR17001PLN.pl

Unia Europejska i Unia Energetyczna oraz działania na rzecz kli


Opublikowano

w

,

przez