Tag: ustawa

 • Projekt ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futro złożony

  Projekt ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futro złożony

  Zawsze popierałam wszystkie działania legislacyjne zmierzające do ustawowego ulżenia losowi zwierząt hodowanych min. na futra, a to przede wszystkim z racji mojej działalności na rzecz środowiska i ochrony przyrody. W tej sprawie wielokrotnie spotykałam się z działaczami organizacji pro-zwierzęcych zarówno jako prezes śląskiego funduszu ochrony środowiska jak i z racji funkcji poselskich. Także w sprawie […]

 • Jaka ustawa o ochronie klimatu dla Polski?

  Jaka ustawa o ochronie klimatu dla Polski?

  Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu posłowie ugrupowań opozycyjnych wraz zespołem autorskim i organizacjami prośrodowiskowymi dyskutowali nad projektem ustawy o ochronie klimatu dla Polski. Na posiedzeniu przedstawiony został projekt ustawy o ochronie klimatu – aktu prawnego, który będzie mobilizować do realizacji wizji czystej i bezpiecznej Polski. Projekt ustawy napisali polscy prawnicy(-czki), eksperci(-tki) […]

 • Koalicja Obywatelska ostrzega!

  Koalicja Obywatelska ostrzega!

  Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska zorganizował  w Sejmie wysłuchanie publiczne z udziałem ekspertów i samorządowców dotyczące rządowego projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Projekt jest groźny . To centralizacja państwa z pominięciem konstytucji. Wprowadza niekonstytucyjne  rozwiązania – ingeruje w niezależność i samodzielność samorządu terytorialnego, daje możliwość wojewodom i premierowi nakładania kar na samorządy […]

 • Polaku! Chcesz się grzać – to się truj!

  Polaku! Chcesz się grzać – to się truj!

  To jest jedna z recept rządu PiS na zagrożenia jakie niesie tej zimy brak na rynku węgla w ogóle, węgla odpowiedniej jakości, horrendalnie wysokie ceny na opał i inne nośniki energii. Sejm właśnie przyjął ustawę, w której jeden z zapisów zawiesza normy na węgiel i spaliny z kotłowni. Walka o czyste powietrze obraca się więc […]

 • Jeszcze raz o skoku PiS na lasy

  Jeszcze raz o skoku PiS na lasy

  Konferencja prasowa dla lokalnych mediów w sprawie niebezpiecznej nowelizacji ustawy o lasach. Konferencja odbyła  się  w miejscowości Rudy gdzie znajduje się kompleks leśny, którgo większość powierzchni jest chroniona jako Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Te lasy są lasami szczególnie doświadczonymi; największym w Europie pożarem a niedawno huraganem.   Konfrencję przeprowadziliśmy przed budynkiem Nadleśnictwa.  […]

 • Prawo może pomóc w walce ze smogiem

  Prawo może pomóc w walce ze smogiem

  Zapraszam do rozmowy, do konsultacji i opiniowania założeń do projektu ustawy PO ” O czystym powietrzu”, który przedstawiliśmy na konferencji w Krakowie, mieście, gdzie walka z niską emisją po raz pierwszy w nabrała w Polsce realnego wymiaru w aspekcie  prawnym na poziomie prawa miejscowego. Wywiad poniższy przybliża założenia i korzyści płynące z proponowanych uregulowań prawnych […]