Tag: Sejm RP

 • W Sejmie debata w sprawie prowadzonej przez rządy PiS polityki prorosyjskiej

  W Sejmie debata w sprawie prowadzonej przez rządy PiS polityki prorosyjskiej

  23 maja 2024 r. Na sali plenarnej zabrałam głos w debacie nad informacją bieżącą rządu dotyczącą wpływów polityki rosyjskiej na sytuację polityczną i społeczną w Polsce. Powiedziałam m.in.: „Rok 2022 gdy Rosja prowadzi otwartą wojnę przeciwko Ukrainie, Solidarna Polska proponuje rozwiązania zaczerpnięte wprost z Rosji. Chodzi o projekt ustawy o finansowaniu organizacji pozarządowych – rozwiązania […]

 • Izery nie ma, las wycięty, a Prezydent Jaworzna sprzedaje tereny pod kolejną inwestycję proekologiczną

  Izery nie ma, las wycięty, a Prezydent Jaworzna sprzedaje tereny pod kolejną inwestycję proekologiczną

  Na jednym z kilku dzisiejszych (22 maja 2024 r.) posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posłowie mieli zaopiniować wniosek Prezydenta Miasta Jaworzna dotyczący przeniesienia własności nieruchomości, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Tymczasem posłowie obecnej koalicji rządzącej uznali, że […]

 • Bomby ekologiczne  ciągle tykają

  Bomby ekologiczne ciągle tykają

  Na posiedzeniu plenarnym Sejmu 15 maja Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył informację o podjętych działaniach w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wybuchów pożarów w dniach 10-13 maja 2024 r. w różnych miejscach w Polsce. Zabrałam głos w debacie zwracając uwagę , że utajniona za władzy PiS lista tzw. bomb ekologicznych stale stwarzających zagrożenie nie […]

 • Uczniowie ze szkoły w Kuźni Raciborskiej w parlamencie

  Uczniowie ze szkoły w Kuźni Raciborskiej w parlamencie

  Zaprosiłam uczestników wycieczki do Warszawy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej do odwiedzenia Sejmu i Senatu. Dziękuję za wizytę. Tak samo jak uczniowie, którzy poszerzyli swoją wiedzę i ja dowiedziałam się wiele m.in.jak młodzi ludzie postrzegają funkcjonowanie państwa i jak bardzo ta wiedza może być dla nich przydatna. To było niezwykle pouczające […]

 • Sejmowa podkomisja „odpadowa” rozpoczęła pracę.

  Sejmowa podkomisja „odpadowa” rozpoczęła pracę.

  Pod moim przewodnictwem podkomisja stała do spraw monitorowania gospodarki odpadami spotkała się na pierwszym posiedzeniu w dniu 25 kwietnia br. Organ Sejmu RP ukonstytuował się a na wiceprzewodniczącą wybrano posłankę Agnieszkę Hanajczyk. W swoim wystąpieniu zwróciłam uwagę na konieczność stworzenia planów rozwiązania problemów w trakcie prac komisji, tak ażeby na posiedzeniach nie toczyły się tylko […]

 • W Sejmie o nielegalnej inwigilacji z użyciem Pegasusa

  W Sejmie o nielegalnej inwigilacji z użyciem Pegasusa

  Zabrałam głos w debacie nad informacją Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej w 2023 r. Tak oficjalnie brzmiał tytuł tego punktu posiedzenia Sejmu RP w dniu 24 kwietnia 2024 r. Chodzi oczywiście o nielegalne działania operacyjne […]