Tag: przejście graniczne

  • Posiedzenie Sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych

    Posiedzenie Sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych

    Dziś na posiedzeniu Sejmowej Komisji zajmującej się m.in. sprawami uchylania immunitetów posłowie pochylili się nad wnioskiem Komendanta Głównego Policji z dnia 18 sierpnia 2020 r. o „wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Gabrieli Lenartowicz”. Chodziło tu o wielokrotnie w mediach przedstawianą sytuację utrwaloną na materiale reporterskim nowin.pl informującym o […]

  • Szykany za obronę pracowników transgranicznych

    Szykany za obronę pracowników transgranicznych

    Parę dni temu otrzymałam zawiadomienie o posiedzeniu Sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, na którym miał być rozpatrzony wniosek Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na uchylenie mojego immunitetu poselskiego w związku z pismem w tej sprawie Prokuratora Generalnego . Sprawą zainteresowały się media, m. in. Rzeczpospolita , ze względu na absurdalność powodów dla których […]