Tag: przejście dla pieszych

  • Szykany za obronę pracowników transgranicznych

    Szykany za obronę pracowników transgranicznych

    Parę dni temu otrzymałam zawiadomienie o posiedzeniu Sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, na którym miał być rozpatrzony wniosek Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na uchylenie mojego immunitetu poselskiego w związku z pismem w tej sprawie Prokuratora Generalnego . Sprawą zainteresowały się media, m. in. Rzeczpospolita , ze względu na absurdalność powodów dla których […]