Tag: pożar w Zielonej Górze

  • Sejmowa Komisja Środowiska pyta rząd o pożar odpadów w Zielonej Górze

    Sejmowa Komisja Środowiska pyta rząd o pożar odpadów w Zielonej Górze

    Na posiedzeniu wspólnym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posłowie wysłuchali informacji Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat pożaru na składowisku odpadów chemicznych w Zielonej Górze. Zabrałam głos w dyskusji również w kontekście wprowadzanej ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, która faktycznie pozostawia […]