Tag: Posiedzenie

  • Tam gdzie społeczna potrzeba – tam Gabinet Cieni PO

    Tam gdzie społeczna potrzeba – tam Gabinet Cieni PO

    Tradycyjnie  Gabinet Cieni  Platformy Obywatelskiej spotyka się na posiedzeniu wyjazdowym w regionie gdzie pojawiają się problemy, którymi z racji naszego programu lub z powodu różnych niedopatrzeń rządu należy się zająć . Dnia 17.10. 2018 byliśmy w Olsztynie, a tematem głównym był sport i turystyka .Mówiliśmy również o specyfice regionalnej gospodarki Warmii i Mazury oraz środkach […]