Tag: PiS budżet

  • Poprawka PiS do budżetu uderza w mniejszości narodowe w RP

    Poprawka PiS do budżetu uderza w mniejszości narodowe w RP

    Reprezentując Subregion Zachodni Województwa Śląskiego zamieszkiwany przez znaczną część obywateli deklarujących przynależność do mniejszości niemieckiej, zabrałam głos w wysłuchaniu zorganizowanym przez klub Koalicji Obywatelskiej w sprawie zagrożeń jakie niesie przyjęcie poselskiej poprawki do projektu budżetu państwa na 2022 r., wspartej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,  zmniejszającej  o 40 mln wysokość dotacji rządowych na  nauczanie języka  […]