Tag: PGW Wody Polskie

  • Jaki jest stan ekologiczny wód powierzchniowych polskich rzek?

    Jaki jest stan ekologiczny wód powierzchniowych polskich rzek?

    Na posiedzeniu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 22 lipca br. wysłuchaliśmy informacji na temat funkcjonowania systemu ochrony wód w Polsce – przedstawionej posłom przez Ministra Klimatu i Środowiska ,Ministra Infrastruktury i przedstawiciela  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zapytałam o wiarygodność danych pochodzących z materiałów przedstawionych przez Ministerstwo Środowiska na tema stanu […]