Tag: odpowiedzi rządu na interpelacje poselskie

  • Tak wygląda dziś dostęp obywateli do informacji publicznej o środowisku.

    Tak wygląda dziś dostęp obywateli do informacji publicznej o środowisku.

    Kilkanaście dni temu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowskia złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie niekonstytucyjności ustawy o dostępie do informacji publicznej w niezwykle obszernym zakresie. W ocenie prawników, biorąc pod uwagę dyspozycyjność trybunału Julii Przyłębskiej , zmierza to bezpośrednio do ograniczenia jawności władz publicznych w Polsce. Rządowa  praktyka już dziś poważnie ograniczyła zarówno […]