Tag: monitoring

  • Monitoring wód nie działa?! A gdzie podziało się 132 mln zł?

    Monitoring wód nie działa?! A gdzie podziało się 132 mln zł?

    Na konferencji Klubu Koalicji Obywatelskiej w dniu 24 sierpnia br. , na której przedstawiono wnioski pokontrolne działań poselskich w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze przekazałam również własne ustalenia z kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Katastrofa ekologiczna na Odrze mogła się nie  wydarzyć, ale zabrakło systemu monitoringu rzek! Po wprowadzeniu nowego prawa wodnego w […]

  • Zmiany w prawie o środowisku – PiS szykuje kolejny bubel prawny

    Zmiany w prawie o środowisku – PiS szykuje kolejny bubel prawny

    Odbyliśmy podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa debatę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Intencją tego przedłożenia w pojęciu opozycji była próba naprawienia przez rząd błędów legislacyjnych w poprzedniej wersji oraz uaktualnienie przepisów dotyczących monitorowania , realizacji i egzekwowania przepisów rządowych i samorządowych […]