Tag: magia

  • W Sejmie o ograniczeniu cen energii dla niektórych odbiorców.

    W Sejmie o ograniczeniu cen energii dla niektórych odbiorców.

    Na jednodniowym posiedzeniu Sejmu 20 października debatowaliśmy nad ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.Uprawnionymi do skorzystania z tej pomocy mają być przedsiębiorcy, jednostki podlegające samorządom i ogólnie – podmioty prowadzące działalność publiczną i społeczną. Debatę na sali plenarnej poprzedziło nocne posiedzenie Komisji […]