Tag: LeadAir

  • Miasta wobec nowych wyzwań kryzysu energetycznego

    Miasta wobec nowych wyzwań kryzysu energetycznego

    Nie ma wątpliwości, że wojna w Ukrainie rodzi konieczność redefiniowania podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Mówimy już nie tylko o strategicznym wyzwaniu dekarbonizacji gospodarki i polskich miast, ale również derusyfikacji –szybkiego odejścia od paliw z Rosji. W jaki sposób, w nowych okolicznościach geopolitycznych samorządy powinny odpowiedzieć na wyzwania związane z neutralnością klimatyczną? Jak zawirowania w światowej […]