Tag: konsultacje społeczne

 • Krajowy Plan Odbudowy – Zielona Energia – Konsultacje społeczne i Wysłuchanie Publiczne

  Krajowy Plan Odbudowy – Zielona Energia – Konsultacje społeczne i Wysłuchanie Publiczne

  Warunkiem koniecznym umożliwiającym otrzymanie przez Polskę środków finansowych z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF)  jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z tego instrumentu . Jest to instrument doraźny, dodatkowy do innych funduszy UE i jest zarządzany przez Komisję Europejską Jego […]

 • WIELKIE SKŁADOWISKO ŚMIECI ZA OKNEM? NIC NA TO NIE PORADZISZ, BO PiS ZMIENIŁ PRAWO!

  WIELKIE SKŁADOWISKO ŚMIECI ZA OKNEM? NIC NA TO NIE PORADZISZ, BO PiS ZMIENIŁ PRAWO!

  Sejm poważnie ograniczył prawa społeczności lokalnej do uczestniczenia w postępowaniach dotyczących środowiska. To pogorszy ochronę prawną tych, którzy „sąsiadują” z terenem inwestycji podlegającej procedurom środowiskowym. Wady ustawy narażają Polskę na wszczęcie postępowania przez Komisję Europejską, co skończyć się może tak jak w sprawie Puszczy Białowieskiej. O tym mówiłam w czasie debaty nad przyjęciem ustawy i […]

 • Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności – seria debat i konsultacji publicznych w ramach przeglądu emerytalnego.

  Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności – seria debat i konsultacji publicznych w ramach przeglądu emerytalnego.

  To hasło przyświecało ogólnopolskiemu społecznemu  przeglądowi funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce za który odpowiada ZUS, i którego obowiązek przeprowadzenia został zapisany w tzw. ustawie systemowej. Kluczowymi problemami jakie zostały poddane analizie w ramach debat były szczegółowe parametry nabywania prawa do świadczeń, prawo do emerytury w kontekście nieoskładkowanych dochodów, pułap 30-krotności w zakresie odprowadzanych składek, a […]