Tag: Komisja Klimatu

 • Sejmowe Komisje w sprawie Śląska

  Sejmowe Komisje w sprawie Śląska

  Na posiedzeniu połączonych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych i Komisji Gospodarki i Rozwoju rozpatrywaliśmy projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska Spółce Akcyjnej. Kilkakrotnie podczas posiedzenia zabierałam głos krytykując ten pomysł legislacyjny gdyż uważam, że projekt funduszu powstał jedynie celem odzyskania przez opcje rządzącą władzy na Śląsku. To jest niemoralna i korupcyjna propozycja, […]

 • Oto cyrkowe zagadki sejmowej legislacji made by PiS

  Oto cyrkowe zagadki sejmowej legislacji made by PiS

  Na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rozpatrywaliśmy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu Wg postanowień tej ustawy finansowanie wsparcia rekompensat za regulowane ceny gazu i utratę podatku VAT dla przedsiębiorstw energetycznym […]

 • Jak Ministerstwo Środowiska zamierza wydawać olbrzymie pieniądze z handlu emisjami, które wpłyną do budżetu na rok 2023

  Jak Ministerstwo Środowiska zamierza wydawać olbrzymie pieniądze z handlu emisjami, które wpłyną do budżetu na rok 2023

  Na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, gdzie rozpatrywano i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2023 w zakresie dotyczących prerogatyw tej Komisji, a więc także planowanych wpływów z handlu emisjami CO2 i rozdysponowywania tych środków – zapytałam ministerstwo w jakim zakresie i na jakie działania pieniądze […]

 • Sprawa jakości powietrza tej zimy dalej aktualna

  Sprawa jakości powietrza tej zimy dalej aktualna

  Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych na posiedzeniu w dniu 13.09. br. rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W ustawie tej rząd PiS zawiesza min. normy jakościowe węgla oraz spalin z kominów ciepłowni . Senat w w swoich […]

 • Rząd tłumaczy się w sprawie (nie)podejmowania działań jako reakcji na zagrożenia wskazane przez Raport IPCC

  Rząd tłumaczy się w sprawie (nie)podejmowania działań jako reakcji na zagrożenia wskazane przez Raport IPCC

  Na zwołanym z mojej inicjatywy i na mój wniosek posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Minister Klimatu i Środowiska pan Michał Kurtyka (a w zasadzie jego zastępca, bo pan Minister rzadko zaszczyca posiedzenia   Komisji)  – podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i środowiska – Adam Guibourgé-Czetwertyński przedstawił informację na temat stanowiska rządu […]