Tag: Inauguracja Roku Szkolnego

  • Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w Raciborzu

    Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w Raciborzu

    Z okazji inauguracji spotkałam się dziś z mediami, a wraz ze mną – szefowa lokalnych struktur ZNP Teresa Ćwik i jej zastępczyni Anna Nowak-Malcherek oraz radny powiatowy PO Piotr Olender. Przedstawicielki Związku Nauczycielstwa Polskiego mówiły o brakach kadrowych, szczególnie u nauczycieli zawodów, o zbytnim obciążeniem godzinami, degradacji finansowej zawodu i ciągłym spadkiem realnych wynagrodzeń. Osobno […]

  • Raciborska Inauguracja Roku Szkolnego 2022-2023 w szkołach zarządzanych przez Starosto Powiatowe

    Raciborska Inauguracja Roku Szkolnego 2022-2023 w szkołach zarządzanych przez Starosto Powiatowe

    Po wakacyjnej przerwie, w nowej auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023. Wraz z wieloma gośćmi uczestniczyłam w uroczystości, której ważną częścią było ślubowanie nauczycieli, którzy w sierpniu zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Byli to: – Małgorzata Klima – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych […]