Tag: Gospodarka Odpadami

 • Rola samorządu w uporządkowaniu gospodarki odpadami.

  Rola samorządu w uporządkowaniu gospodarki odpadami.

  Z dziennikarzem Portalu Samorządowego.pl Piotrem Taborkiem rozmawiałam o konieczności stworzenia mapy drogowej dla uporządkowania gospodarki odpadowej w Polsce. Mapy, która by wyznaczyła role jaką w tej dziedzinie ma spełniać rząd, a ile i jakie prerogatywy przysługują samorządom i społecznościom lokalnym. Potrzebujemy systemowych rozwiązań, które mają nas doprowadzić do gospodarki o obiegu zamkniętym, także w kwestiach […]

 • Moje wystąpienie na 27. Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON.

  Moje wystąpienie na 27. Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON.

  Powrót do podmiotowości obywateli, większa odpowiedzialność i uprawnienia samorządów: to jest to co nas czeka w najbliższej przyszłości – zapowiedziałam w swoim wystąpieniu dotyczącym wzmocnienia roli samorządów w gospodarce komunalnej zaadresowanym do uczestników 27. Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Dla nowego rządu i wspierającej go koalicji podniesienie jakości życia obywateli stanowi najważniejsze wyzwanie. – Podniesienie jakości […]

 • Samorządy gminne a recykling i segregacja odpadów

  Samorządy gminne a recykling i segregacja odpadów

  Na posiedzeniu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posłowie rozpatrzyli Informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat realizacji przez samorządy gminne zadań z zakresu gospodarki odpadami (wsparcie dla budowy instalacji recyklingu i segregacji odpadów na terenie gmin). Zadawałam pytania Ministrowi. W jednym z nich zwróciłam uwagę na nie rozwiązany dotychczas problem tzw. składowisk historycznych […]

 • Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do kosza, do poprawki albo od nowa do napisania.

  Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do kosza, do poprawki albo od nowa do napisania.

  Jako prowadząca z ramienia klubu Koalicji Obywatelskiej  rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w pięciominutowym wystąpieniu podcza II czytania  oceniłam dotychczasowe prace nad tym projektem, zgłosiłam 22 poprawki naszego klubu i zdecydowanie potwierdziłam wolę i konieczność systemowego podejścia na nowo do problemów , które […]

 • Bieżąca informacja poselska o planach rządu w sprawie szpitali powiatowych i o losach pracowników Ramety na sesjach Rady Miejskiej i Rady Powiatu.

  Bieżąca informacja poselska o planach rządu w sprawie szpitali powiatowych i o losach pracowników Ramety na sesjach Rady Miejskiej i Rady Powiatu.

  Poniżej fragmenty mojego wystąpienia na XXIX Sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Dotyczyły one spraw wynikających z bieżących działań rządu  w planowanej reformie szpitalnictwa a związanych z prowadzeniem, zarządzaniem i finansowaniem szpitali powiatowych. Złożyłam też informację o moich dotychczasowych działaniach wspierających pracowników poszkodowanych w wyniku likwidacji spółdzielni meblarskiej Rameta w Raciborzu oraz o rezultatach tych działań.   […]

 • Ponownie domagam się wglądu w dokumenty stanowiące podstawę zmian w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022

  Ponownie domagam się wglądu w dokumenty stanowiące podstawę zmian w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022

  Moja interpelacja jest ponowieniem prośby o udostępnienie analiz eksperckich, na podstawie których dokonano zmian w KPGO 2022. Prośba moja dotyczy treści  interpelacji nr 19212 z dnia 02.2021 r. Oto ponowne pismo do ministerstwa klimatu i środowiska w tej sprawie, odpowiedź i przesłane w załącznikach opracowania. Interpelacja ponowna 19212 do Ministra Klimatu i Środowiska o udostępnienie […]