Tag: gospodarka lesna

 • W leśnych ostępach o problemach polskiego łowiectwa

  W leśnych ostępach o problemach polskiego łowiectwa

  Spotkałam się wśród przepięknych „okoliczności przyrody” lasów otaczających Jezioro Turawskie z osobą o wielkiej wiedzy i miłości do łowiectwa, zasłużonym działaczem Polskiego Związku Łowieckiego, wieloletnim członkiem i egzaminatorem komisji kwalifikacyjnych do uzyskania uprawnień łowieckich – panem Janem Warmuszem. Podziwiałam piękną kapliczkę leśną ufundowaną przez mojego interlokutora i jego syna w hołdzie patronowi myśliwych św. Hubertowi […]

 • Komisja Środowiska monitoruje działania Ministerstwa dotyczące gospodarki leśnej

  Komisja Środowiska monitoruje działania Ministerstwa dotyczące gospodarki leśnej

  Na posiedzeniu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyliśmy  informację Ministerstwa nt. wdrażania planów adaptacji zasad gospodarki leśnej w kontekście nowej strategii leśnej oraz Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r., w tym: – raportu o stanie lasów za 2020 r., – stanu realizacji Krajowego programu zwiększania lesistości, – planu wdrożenia nowej polityki bioróżnorodności oraz […]

 • STOP niekontrolowanej wycince lasów!

  STOP niekontrolowanej wycince lasów!

  Zapraszam do obejrzenia video z naszej (z europosłem Andrzejem Halickim) konferencji prasowej dotyczącej złożenia przez Klub Koalicji Obywatelskiej propozycji nowelizacji ustawy o lasach tzw. „Lex Szyszko”. Sytuacja, w której upolitycznienie przedsiębiorstwa Lasy Państwowe doprowadziła do tego, że tzw. gospodarka leśna polegająca na „pozyskiwaniu drewna” jest kompletnie poza kontrolą obywatelską wymaga natychmiastowej reakcji . Dziś  lasy […]

 • Niepokojące wnioski raportu o nieprawidłowościach w zarządzaniu lasami publicznymi w Polsce

  Niepokojące wnioski raportu o nieprawidłowościach w zarządzaniu lasami publicznymi w Polsce

  Gospodarka leśna w Polsce prowadzona jest niezgodnie z prawem Unii Europejskiej i wymogami ochrony przyrody oraz bez faktycznego udziału społeczeństwa. Do już i tak długiej listy nieprawidłowości należy dopisać teraz szokujące wnioski z opublikowanego właśnie przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot raportu dotyczącego zarządzania lasami publicznymi w Polsce. Raport dokumentuje kolejne systemowe problemy prowadzenia masowych wycinek w lasach publicznych bez zatwierdzonych Planów […]

 • Najważniejsze wnioski z konferencji naukowej w Sejmie „Potrzeby natury. Czy Puszcza Białowieska wymaga ingerencji człowieka?”

  Najważniejsze wnioski z konferencji naukowej w Sejmie „Potrzeby natury. Czy Puszcza Białowieska wymaga ingerencji człowieka?”

  Prezentuję podsumowanie konferencji naukowej poświęconej ochronie Puszczy Białowieskiej, która odbyła się 21 marca br. w gmachu Sejmu RP.  Polecam materiały do pobrania oraz zapis filmowy wydarzenia. Konferencję zorganizowało stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Naukowcy – przyrodnicy rozprawiają się z „argumentacją” ministra Szyszki uzasadniającą wycinkę Puszczy Białowieskiej „zaatakowanej” przez kornika. Materiał pochodzi ze strony Pracowni. […]