Tag: bezprawie

  • Polski obywatel będzie bezradny wobec pomysłów inwestycyjnych rządu!

    Polski obywatel będzie bezradny wobec pomysłów inwestycyjnych rządu!

    W Sejmie odbyła się dziś debata w ramach tzw. pierwszego czytania nad rządowym projektem nowelizacji tzw. ustawy ocenowej, ( rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw ) która wykluczy obywateli z procesu planowania wybranych inwestycji – takich, które rząd będzie uznawał za „strategiczne” Nowelizacja uzyskała miano – […]