Rząd tłumaczy się w sprawie (nie)podejmowania działań jako reakcji na zagrożenia wskazane przez Raport IPCC

Na zwołanym z mojej inicjatywy i na mój wniosek posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Minister Klimatu i Środowiska pan Michał Kurtyka (a w zasadzie jego zastępca, bo pan Minister rzadko zaszczyca posiedzenia   Komisji)  – podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i środowiska – Adam Guibourgé-Czetwertyński przedstawił informację na temat stanowiska rządu w sprawie przyjętego podczas 54. sesji IPCC podsumowania dla decydentów (Summary for Policymakers, SPM) wkładu I grupy roboczej IPCC do szóstego sprawozdania oceniającego (AR6) zatytułowanego Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne (Climate Change 2021: the Physical Science Basis).” Moje otwierające wystąpienie poniżej .
Zapis video z przebiegu posiedzenia wraz ze skandaliczną politycznie wypowiedzią przewodniczącego komisji Marka Suskiego dotyczącego okupacji Polskie prze UE znaduje się pod moim wystąpieniem.

 


Opublikowano

w

,

przez