Jak polski rząd wdraża Konwencję z Aarhaus – raport WWF

Fundacjia WWF Polska przygotowała „Analizę prawną dotycząca prawidłowości wdrożenia wymagań Konwencji z Aarhus w Polsce” . Konwencja  ta, to porozuminie  dotyczące  dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz  dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.  Polska ratyfikowała Konwencję   w 2003 roku. Przygotowana przez WWF „Analiza” obejmuje weryfikację polskich przepisów dotyczących zagadnień  regulowanych przez konwencję z Aarhus – pod kątem zgodności z tą konwencją oraz wskazuje na   znaną autorom praktykę stosowania wskazanych wyżej przepisów, w tym orzecznictwo sądów   administracyjnych. W przypadkach, w których autorzy ekspertyzy zidentyfikowali niezgodności  przepisów lub praktyki z wymaganiami konwencji zawarli również rekomendacje naprawy sytuacji.

Ekspertyza wskazuje m.in. na problem braku dostępu organizacji ekologicznych do sądu w sprawach planów i programów mających znaczenie dla środowiska. Odnosi się też do kwestii braku obowiązku przeprowadzenia  udziału społeczeństwa  dla niektórych planów (w tym Planów Urządzenia lasu, wieloletnich łowieckich planów hodowlanych i rocznych planów łowieckich, rocznych planów  kontroli dotyczących przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej) i  rekomenduje  objęcie ich procedurą udziału społeczeństwa.

Całość pod linkiem lub po kliknięciu w obrazek poniżej. Analiza prawna dotycząca prawidłowości wdrożenia wymagań konwencji z Aarhus w Polsce

Analiza konwencji z Aarhus w Polsce-1

Źródło: WWF Polska


Opublikowano

w

, ,

przez