Pochwała profesjonalizmu urzędnika – posiedzenie Komisji Mniejszości

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych
rozpatrywaliśmy informacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podejmowanych w 2022 roku przez pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Na Śląsku jest to szczególnie ważna i wrażliwa funkcja.

W województwie śląskim tę funkcję pełni pani Magdalena Szewczuk-Szturc Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim.

Byłam szefową pani Magdaleny pełniąc funkcję Wicewojewody Śląskiego, zawsze usatysfakcjonowaną Jej profesjonalizmem urzędnika – propaństwowca . Tym cechuje się jej praca niezmienne bez względu na opcję rządzącą w kraju i w województwie.

Dałam temu wyraz w wstąpieniu na Komisji. Zapraszam do obejrzenia.


Opublikowano

w

,

przez