Oklaski nie wystarczą!

Przekształcenie  wielu szpitali w Polsce na Jednoimienne Szpitale Zakaźnie z powodu pandemii COVID-19 spowodowało, iż warunki pracy personelu medycznego, a zwłaszcza pielęgniarek, położnych i ratowników zatrudnionych w tych jednostkach uległy znacznemu pogorszeniu. Praca stała się wyczerpująca  psychicznie i fizycznie, niejednokrotnie ponad siły, co spowodowane zostało m.in. brakami w ilości personelu jak i pracą w nadgodzinach. Ponadto zarządzeniem Ministra Zdrowia ograniczone zostały możliwości dodatkowej pracy w innych jednostkach służby zdrowia , a zatem nastąpiło wyraźne pogorszenie sytuacji materialnej tych  osób.  O tym mówią listy i prośby o interwencje skierowane do mnie w ostatnich tygodniach. Załączam je poniżej. Podjęłam także działania zwracające uwagę rządzących na problemy poruszane w listach. Były to interpelacje skierowane od Ministra Zdrowia jak i pytania interwencyjne do zarządzających Szpitalami Jednoimiennymi. Zamieszczam niektóre z nich poniżej. Pochylenie się z troską nad sytuacją pielęgniarek uważam za swój podstawowy obowiązek jako  osoby reprezentujące lokalne społeczności i przez nie obdarzone mandatem zaufania publicznego. O tym we fragmencie filmu z ostatniej konferencji prasowej.

medical-5047619_1280

 

Pismo pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu, przekształconego  na Szpital Zakaźny Jednoimienny, w którym  zwracają się ze swoimi postulatami oraz obawami związanymi z pracą na nowych warunkach i w nowych okolicznościach spowodowanych pandemią koronawirusa w Polsce.

PISMO PERSONELU MEDYCZNEGO

 

GL w kółku bis

 

Odpowiedź na list otwarty pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz odpowiedź na interwencję u Starosty Raciborskiego

Korespondencja w sprawie interwencji

Logo_Ministerstwa_Zdrowia.svgInterpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu

interp . sytuacja personelu w spitalach jednoimiennych

Odpowiedź Ministra Zdrowia : Minister Zdrowia w sprawie sytuacji personelu w JSZ

 

medical-5047619_1280

Prośba o interwencję pielęgniarek  z Dolnosląskiego Centrum Chorób Płuc ( DCCHP ) we Wrocławiu w placówce zamiejscowej w Obornikach Sląskich . Szpital ten stał się izolatorium dla pacjentów z wirusem Covid 19 oraz pacjentów na kwarantannie . ” Konsekwencją tego jest to , iż personel ma  zakaz pracy w dobie pandemii z innymi pacjentami niż ci zakażeni koronawirusem.  Fakt ten skutkuje obniżeniem zarobków.

Korespondencja z pielęgniarkami

 

Logo_Ministerstwa_Zdrowia.svgInterpelacja w sprawie pracowników szpitali, które pozostają w gotowości na przyjęcie pacjentów zarażonych COVID-19

interp pielęgniarek Dolny Śląsk dodaytkowa praca

Odpowiedź Ministra Zdrowia: ODP na interp pielęgniarki dolny śląsk


Opublikowano

w

,

przez