ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLITYKÓW ZA WYPOWIEDZI I SPOSÓB PROMOCJI WŁASNYCH KAMPANII WYBORCZYCH

Politycy ponoszą szczególną odpowiedzialność ze względu na ich zdolność do wywierania wpływu na szeroką publiczność. Co prawda RETORYKA POLITYCZNA jest potężnym narzędziem, jest silnie chroniona przez przepisy dotyczące wolności słowa jako podstawowego prawa demokratycznego- jednakże, jeśli stosowana jest w sposób nienawistny i dyskryminacyjny, może powodować powszechną nietolerancję, a nawet przestępstwa z nienawiści

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku  Equinet* opracował zalecenia – do rozważenia przez partie polityczne, kandydatów i media (w tym media społecznościowe), które koncentrują się na ogólnym zasadach równości, zakazie dyskryminacji, zwalczaniu mowy nienawiści i promowaniu równej reprezentacji na listach wyborczych!

Politycy powinni  korzystać ze swojego prawa do odpowiedzialnej wypowiedzi i promować swój program wyborczy w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

Każda osoba ma prawo do równości i wolności od dyskryminacji. Organy ds. Równości w Unii Europejskiej  są niezależnymi instytucjami państwowymi, które oferują wsparcie każdej osobie, która doświadczyła dyskryminacji, a także promują równość i zwalczają dyskryminację i prześladowania !Ponieważ europejska sieć organów ds. Równości upoważniona jest do działania jako ekspert w dziedzinie organów ds. Równości w celu promowania równości w Europie, Equinet opracował niniejsze zalecenie w celu promowania kampanii wyborczych wolnych od dyskryminacji i mowy nienawiści.  Tu bym podwiesiła ten PDF po polsku

*Europejska Sieć Organów ds. Równości ,która zrzesza  49 organizacji z 36 krajów europejskich, które są uprawnione do przeciwdziałania dyskryminacji jako krajowe organy ds. Równości w różnych dziedzinach, w tym wieku, niepełnosprawności, płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub przekonań oraz płci orientacja.

Pełna wersja zaleceń tu:

Equinet – rekomendacje w sprawie kampanii wyborczych 2019

i tu po kliknięciu obrazek:

Equinet - rekomendacje w sprawie kampanii wyborczych 2019-1


Opublikowano

w

,

przez