Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do kosza, do poprawki albo od nowa do napisania.

Jako prowadząca z ramienia klubu Koalicji Obywatelskiej  rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w pięciominutowym wystąpieniu podcza II czytania  oceniłam dotychczasowe prace nad tym projektem, zgłosiłam 22 poprawki naszego klubu i zdecydowanie potwierdziłam wolę i konieczność systemowego podejścia na nowo do problemów , które niesie ta ustawa w tej czy nawet poprawionej postaci. Moje wystąpienie poniżej:

Opublikowano

w

,

przez