Walka ze smogiem czy walka o głosy w wyborach? NIK sprawdzi jak PiS wydaje pieniądze na „realizację” programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota 103 mld zł na 10 lat czyli po 10 mld rocznie!

Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych a udzielanych będzie 400 tys dotacji rocznie czyli średnio w dniu roboczym zawieranych będzie 1600 umów!

Tymczasem choć składanie wniosków uruchomiono 19 września ubiegłego roku, do końca lutego 2019 złożono w sumie blisko 31 tys wniosków na łączną kwotę około 670 mln. W całym kraju podpisano zaledwie 623 umowy na kwotę 8 mln zł. Do dziś nie wydano jednak ani złotówki! Mimo, że program przewiduje zwrot wcześniejszych nakładów i zaliczki!

Za to Ministerstwo Środowiska uzyskało z NFOŚiGW i wydało w czasie kampanii samorządowej, we wrześniu i październiku 2018r 3,5 mln zł na partyjną propagandę!  Kolejne 1,7 mln wyda w tym roku, w kolejnej kampanii wyborczej!

Wniosek do NIK w sprawie rządowego programu „Czyste Powietrze”

– Platforma Obywatelska składa wniosek do NIK o przeprowadzenie kontroli m.in. w NFOŚiGW i Ministerstwie Środowiska pod kątem wydatków na promocję i reklamę programu Czyste Powietrze. Ministerstwo Środowiska w czasie kampanii wyborczej do samorządów wydało na ten cel kwotę 3 mln 600 tys. zł ze środków NFOŚiGW. W 2019 r. przewidziano dalsze działania informacyjno-promocyjne, na które zaplanowano środki w wysokości 1 mln 700 tys. zł. NFOŚiGW kieruje  środki finansowe na promocję programu, wobec którego istnieje uzasadniona obawa, że nie będzie zrealizowany.

– Komisja Europejska w raporcie zwróciła uwagę na to, że w ciągu 2 lat rząd PiS nie zrobił nic, żeby poprawić jakość powietrza w Polsce. W 2017 r. premier B.Szydło zapowiedziała walkę ze smogiem. W 2018 r. premier M.Morawiecki zapowiedział przeznaczenie 103 mld zł w ciągu 10 lat. Z uruchomionego we wrześniu 2018 r. programu na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, z wymianą kotłów nie została wydana ani złotówka. Od początku programu zostało zawartych jedynie kilkaset umów, a tyle powinno być zawieranych dziennie.

report_pl_pl-1

Więcej: Kliknij także w obrazek poniżej. https://gabrielalenartowicz.pl/wp-content/uploads/2019/04/report_pl_pl.pdf

– Wśród 10 priorytetów Koalicji Europejskiej warunki zdrowotne Polaków, walka o czyste powietrze są umieszczona bardzo wysoko. W 2017 r. mieliśmy dramatyczne statystyki dotyczące liczby zgonów spowodowanych smogiem.

Tymczasem od dwóch lat w sejmowej zamrażarce leży projekt ustawy PO, której celem jest walka o czyste powietrze. Oczekujemy od marszałka Sejmu pracy nad ustawą! Poniżej dla przypomnienia moje wystąpienie z ramienia klubu PO z dnia 13.04.2018 -Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

 


Opublikowano

w

,

przez