To nieudolność rządu PiS w sprawie dekarbonizacji i transformacji energetycznej jest odpowiedzialna m.in. za wysokie ceny energii a nie handel emisjami

Sejm na ostatnim posiedzeniu przyjął głosami klubu PiS kuriozalną uchwałę o „poparciu dla inicjatywy polskiego rzadu, by na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej postawić wniosek o natychmiastowe zawieszenie funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) lub wyłączenie Polski z tego systemu”

Co to oznacza?

Wypowiedzenie z inicjatywy Ziobrystów kolejnej wojny Unii Europejskiej i to rękami osłabionego dziś Premiera!

Ale ta wojna kosztuje nie rządzących – którzy się wyżywią, jak mówił klasyk  propagandy stanu wojennego Jerzy Urban – a polskich obywateli.

Już dziś za demontaż systemu sprawiedliwości płacimy wstrzymaniem 270 mld zł z Funduszu Odbudowy. Wycofanie się z ETS oznacza zaś rezygnację najbliższej dekadzie nawet z 170 mld zł w wpływów do polskiego budżetu z przeznaczeniem na transformację energetyczną. I do tego do wycofania się z ETS zobowiązuje się Premiera, który nie tak dawno, też na Radzie Europejskiej  zaakceptował założenia Zielonego Ładu i redukcji emisji o 55%! które przesądziło o utrzymanie systemu ETS a nawet jego rozszerzeniu.

To ewidentny atak na Morawieckiego, bo wbrew autorom uchwały ETS nie jest przedmiotem obrad Rady Europejskiej 16 grudnia.

Jest natomiast kwestia cen energii.

Niestety u nas przyczyną ich gwałtownego wzrostu jest przede wszystkim uzależnienie od węgla i przejadanie przez spółki energetyczne pieniędzy zamiast realnej transformacji, która by spowodowała brak potrzeby kupna dodatkowych drogich uprawnień na aukcjach.

Zachęcam do zapoznania się z moimi wystąpieniami na Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz na sali plenarnej Sejmu. Pod moimi wypowiedziami zarejestrowane jest całe posiedzenie Komisji

 

Zabrałam głos w tej sprawie na sali plenarnej występując w imieniu Klubu Koalicja Obywatelska  :

Po pierwsze,

Mamy głosować nad poparciem inicjatywy rządu by zawiesić unijny system ETS albo wyłączyć z niego Polskę .

Tyle, że rząd nic o tym nie wie bo nie ma takiej uchwały ani stanowiska a obecny na I czytaniu wiceminister Klimatu nie chciał się tego przyznać ba, na oficjalnych stronach podkreślane są korzyści Polski z tego systemu

Panie Premierze, co Pan na to? Bo nie po raz  pierwszy poseł Kowalski kwestionuje Pana politykę i decyzje. Patrz 2020 rok i brak veta Polski dla unijnego budżetu i zaakceptowanie mechanizmu pieniądze za praworządność . Też na Radzie Europejskiej. Wtedy oskarżył Pana o akceptację „odebrania Polsce części suwerenności”, za co ma Pan odpowiedzieć  „przed Bogiem, narodem i historią”.

Ale wtedy ówczesnego wiceministra Pan zdymisjonował. A dziś? Jak widać po innym wiceministrze w Pana rządzie już nie może Pan sobie na to pozwolić. No i mamy zemstę za tamtą dymisję. I to rękami kolegów z PiS.

Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby chodziło o wewnętrzne rozgrywki w waszej rozpadającej się prawicy. 

Ale tu chodzi o realne straty dla Polek i Polaków. To akt wypowiedzenia kolejnej wojny Unii Europejskiej, po praworządności, z nieprzestrzegania której możemy utracić miliardy z unijnych Funduszy. Tym razem czas na wojnę klimatyczną! I wycofanie się z systemu handlu emisjami, z którego do polskiego, tak, polskiego budżetu wpływają;  tylko w tym roku prawie 30 miliardów. A w kolejnych latach w połączeniu ze środkami unijnymi może dać 560 miliardów na transformację energetyczną, która może nas uwolnić od katastrofalnie wysokich. cen energii z tytułu uzależnienia od paliw kopalnych.

I zbyt  mało tu czasu by prostować brednie zawarte w tym projekcie uchwały bo więcej w niej kłamstw niż słów.

  1. Obecny aukcyjny system UE ETS został przyjęty przez Radę Eu w 8-9 marca 2007 roku. Tak przez RE, w której reprezentował nas Ówczesny premier Jarosław Kaczyński a prezydentem był Lech Kaczyński.
  2. system ETS ma wiele niedoskonałości, ale trudno o lepszy mechanizm wspierający redukcję emisji w sposób efektywny kosztowo. Taki był bowiem cel stworzenia tego systemu – zachęcić przedsiębiorstwa do inwestycji w celu redukcji emisji, by uniknąć płacenia za uprawnienia. Mityczna zaś luka Kowalskiego bierze się ni mniej nic więcej jak z tego że przedsiębiorstwa energetyczne topią pieniądze w Ostrołękach zamiast w inwestycjach w redukcje emisji i muszą kupować dodatkowe uprawnienia poza tymi bezpłatnymi przyznanymi Polsce. 
  3. Środki z handlu emisjami są przede wszystkim przychodem naszego, polskiego budżetu w 10 latach może wpłynąć nawet 170 miliardów 
  4. Dlatego oprócz rekompensat dla przemysłu energochłonnego, już teraz całość wpływów ze sprzedaży emisji CO2 powinna trafiać na ograniczanie emisji i walkę z ubóstwem energetycznym

Na forum unijnym  rozpoczyna się dyskusja o przyszłości unijnego systemu handlu emisjami. Nie będzie to dyskusja o tym, czy system likwidować, lecz jak go zreformować, by UE osiągnęła swoje cele dekarbonizacji. 

Ważne jest zaangażowanie się w konstruktywną dyskusję na temat reformy EU ETS i skupienie wysiłków  negocjacyjnych na elementach, w których mamy największe szanse ugrać dla Polski odpowiednie środki na transformację energetyczną.

Dlatego klub KO apelujemy do Premiera o wycofanie tej haniebnej uchwały,

jednocześnie składamy wniosek o odrzucenie go w 2 czytaniu.

 

 


Opublikowano

w

,

przez