Nie może być tak, że Bank Światowy lepiej dba o polskich obywateli niż rząd

Dziś wystąpiłam w programie Radia WNET fm w audycji „Poranek wnet” prowadzonej przez redaktora Łukasza Jankowskiego. Wśród wielu tematów , które poruszyliśmy wydaje mi się najważniejszą była sprawa sprawiedliwych odszkodowań dla rodzin zagrożonych wywłaszczeniami w związku z budową Portu i linii Kolei Dużych Prędkości.

Podałam m.in. zasady i wytyczne Banku Światowego dotyczące przymusowych wywłaszczeń, którymi kierował się nasz rząd przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (Inwestycja była finansowana z pieniędzy tegoż Banku), gdzie przymusowo uległa wywłaszczeniu cała miejscowość Nieboczowy.

Te zasady moim i zdaniem Koalicji Obywatelskiej powinny obowiązywać także w przypadku budowy CPK i KDP.

Doświadczenie Banku wskazuje, że przymusowe przesiedlenia w ramach projektów rozwojowych, jeśli nie są złagodzone, często powodują poważne zagrożenia gospodarcze, społeczne i środowiskowe,

Z tych powodów ogólne cele polityki Banku w zakresie przymusowych przesiedleń były (i są) następujące:

  • (a) W miarę możliwości należy unikać przymusowych przesiedleń lub należy je zminimalizować, badając wszystkie opłacalne alternatywne projekty projektów.
  • (b) Jeżeli uniknięcie przesiedleń nie jest wykonalne, działania w zakresie przesiedleń powinny być pomyślane i realizowane jako programy zrównoważonego rozwoju, zapewniające wystarczające środki inwestycyjne, aby umożliwić osobom przesiedlonym w ramach projektu udział w korzyściach wynikających z projektu. Osoby przesiedlone powinny być konsultowane w sposób znaczący i powinny mieć możliwość uczestniczenia w planowaniu i wdrażaniu programów przesiedleń.
  • (c) Przesiedleńcom należy pomóc w ich wysiłkach na rzecz poprawy ich źródeł utrzymania i standardów życia lub przynajmniej przywrócenia ich, w ujęciu realnym, do poziomu sprzed wysiedlenia lub do poziomu sprzed rozpoczęcia realizacji projektu, w zależności od tego, który z tych poziomów jest wyższy .

Całość audycji w relacji poniżej:Opublikowano

w

, ,

przez