Nie bronimy tylko naszych Małych Ojczyzn, bronimy przyszłych pokoleń przed złym prawem!

Wczoraj odbył się kolejny protest mieszkańców Śląska przeciw bezsensownej linii kolei dużych prędkości, która nie będzie służyła, ani lokalnym społecznościom, ani krajowej gospodarce a zniszczy życie ludzi i środowiska naturalnego.

Blokowaliśmy przejście dla pieszych przechodząc przez drogę szybkiego ruchu Katowice – Wisła w okolicach miejscowości Mokre, której mieszkańcy szczególnie będą dotknięci wywłaszczeniami pod linię KDP 170.

Proteście uczestniczyli obok obywateli Mokrego mieszkańcy m.in. Mikołowa, Palowic, Orzesza, Bełku, Wyr, Gostyni, Czerwionki – Leszczyn i Świerklan.

Do protestu dołączyli goście z zagrożonych terenów z Zamojszczyzny, którzy specjalnie przyjechali wyrazić swoją solidarność z nami.

Niedawno w Sejmie po raz pierwszy władza PiS MUSIAŁA wysłuchać obywateli. Z mojego wniosku opozycji udało się bowiem przeprowadzić wysłuchanie publiczne w sprawie wywłaszczeń pod Centralny Port Komunikacyjnych i powstrzymać szalone tempo uchwalania zmian ustrojowych bez faktycznych konsultacji z obywatelami.

To jednak jeszcze nie koniec, walka trwa!

Od samego początku uczestniczę i wspieram tę obywatelską walkę o podmiotowe traktowanie.

Po zakończeniu protestu, który trwał godzinę z przerwami co 10 minut na udrożnienie trasy odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne w Śląskim Ogrodzie Botanicznym Mikołów Mokre.

Wspólnie z dr Leszkiem Trząskim, wicedyrektorem d/s dydaktyczno-naukowych Śląskiego Ogrodu Botanicznego poprowadziliśmy spotkanie informacyjno-edukacyjne, którego tematem była :

” Ochrona środowiska naturalnego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wód powierzchniowych i podziemnych w świetle katastrofy ekologicznej na rzece Odrze”

Inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie ” Tak dla naszej przyszłości” a moderowali dyskusje Anita Mansfeld , Wojciech Wałęga oraz Tomasz Orłowski.


Opublikowano

w

,

przez