STOP CPK !- Słuchamy obywateli i ekspertów bo rząd ich nie słucha

19 kwietnia br. zebrał się Parlamentarny Zespół ds. przeskalowanych inwestycji publicznych i przymusowych wywłaszczeń, podczas posiedzenia którego został omówiony stanu realizacji inwestycji CPK: komponentu lotniskowego, kolejowego i drogowego – podsumowanie cyklu spotkań poświęconych CPK, które odbyły się 28 września, 25 października, 12 grudnia 2022 r. oraz 23 marca br.

Wobec postawy rządu, który nie konsultuje swoich planów z obywatelami ani nie przedstawia obiektywnych ekspertyz i opinii dotyczących tej inwestycji – nasz zespół podjął ten wysiłek by wysłuchując obywateli, których nieruchomości znajdują się w strefie planów oraz oddając głos ekspertom różnych dziedzin chce uświadomić społeczeństwu zagrożenia jakie realizacja tej inwestycji powoduje.

O tym mówiliśmy na konferencji poprzedzającej posiedzenie Zespołu. Zapraszam do obejrzenia.Dla zainteresowanych zapis całego posiedzenia Zespołu. Zapraszam do oglądania po kliknięciu w link lub w obrazek poniżej.https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#9C6FDECF2AE5A292C125898900308348


Opublikowano

w

,

przez