Mniejszości w państwie niepraworządnym – Oświadczenie w sprawie ograniczenia nauczania języka ojczystego dla dzieci mniejszości niemieckiej

Stosowanie wobec mniejszości narodowych bezmyślnych środków dyskryminacyjnych jest wyjątkowo szkodliwe. W oczywisty sposób mamy do czynienia z działaniem, który służy interesom wyborczym rządzącej w Polsce koalicji, a nie środowiskom polskim w Niemczech. Jest ono gruntownie sprzeczne z przesłaniem Traktatu z 1991 r. oraz ze współczesnym standardem ochrony mniejszości narodowych, etnicznych i językowych. Decyzja ministra edukacji i nauki stanowi niedźwiedzią przysługę dla środowisk polskich w Niemczech, a jednocześnie narusza prawa obywateli polskich w Polsce.
Podpis: Konferencja Ambasadorów RP*

Ostatnio wielokrotnie wypowiadałam się w sprawie obcięcia subwencji budżetowych na naukę  języka niemieckiego dla dzieci mniejszości. (Patrz: https://gabrielalenartowicz.pl/14693-2/ , https://gabrielalenartowicz.pl/nowa-ustawa-pis-uderza-mniejszosci-narodowe-rp/ . Tym razem publikuję najświeższą opinię w tej sprawie Konferencji Ambasadorów RP* – opiniotwórczego gremium złożonego z byłych  przedstawicieli RP w  zagranicznych placówkach. Warto zapoznać się z argumentami zawartymi w tekście oświadczenia.

 

Ponadto pod tekstem – kopia  mojego pisma , w którym zwróciłam się do wszystkich wójtów gmin powiatu raciborskiego  z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej skutków jakie niesie ze sobą ta zmiana w szkołach i jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym są  gminy.

cropped-logob

Oświadczenie

Mniejszość-niemiecka-1 kopia

sa kopia

Pismo do wójtów gmin powiatu raciborskiego

pietrowice-(1)-1

 


Opublikowano

w

,

przez