Mniejszość niemiecka na Śląsku zaniepokojona atmosferą wokół jej praw.

Kilka dni temu gościłam w siedzibie raciborskiego oddziału Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców województwa Śląskiego, gdzie przywitał mnie Członek Zarządu Towarzystwa – Waldemar Świerczek wraz z Wolfgangiem Chrobokiem pełniącym funkcję Wiceprzewodniczącego Oddziału Raciborskiego DFK.

Rozmawialiśmy oczywiście o problemach mniejszości niemieckiej wielokrotnie przeze mnie poruszanych w sejmie i w mediach. Są to ostatnio sprawy związane ograniczaniem dostępu dzieci i młodzieży do nauki języka niemieckiego. Działania rządu PiS w tej kwestii mają charakter dyskryminujący.

Są one przez mniejszość niemiecką odbierane jako krzywda i niesprawiedliwość, a przecież przez lata Stowarzyszenie czyniło i czyni wszystko (mimo wielu utrudnień i niechęci ze strony różnych władz) w kierunku jak największej integracji, tworzenia klimatu partnerstwa i działania w imię i na rzecz dobra naszej ojczyzny, wspólnej acz zróżnicowanej kulturowo.

Jak powiedział pan Wolfgang ” w stosunkach pomiędzy nami powinniśmy się kierować maksymą, która umieszczona jest na kolońskim pomniku chilijskiej poetki , pisarki, nauczyciela i dyplomaty, laureatki literackiej Nagrody Nobla – Gabrieli Mistral (1889-1957)”. Wręczył mi w związku z tym screen fotografii tego pomnika z poniższą (w jego tłumaczeniu) sentencją:

„ŻYCIE JEST ZŁOTEM I SŁODKIM ZIARNEM. PAMIĘTAJ: NIENAWIŚĆ JEST KRÓTKA A MIŁOŚĆ – BEZGRANICZNA”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral

Od dłuższego czasu jestem zaangażowana w sprawę pełnej i równej z innymi mniejszościami dostępności dzieci i młodzieży do nauki języka , współpracuję z przedstawicielami mniejszości na Śląsku, zwróciłam się o wsparcie do Rzecznika Praw Obywatelskich i aktywnie uczestniczę we wszystkich działaniach prawnych zmierzających do uchylenia krzywdzącej dzieci ustawy. Wielokrotnie również poruszałam sprawę nazw miejscowości których nazwy na tabliczkach wjazdowych powinny być dwujęzyczne tam, gdzie mniejszość niemiecka jest w przewadze i tego sobie życzy. Niektóre postulaty w tej sprawie do dziś nie są zrealizowane.

Zapraszam także do obejrzenia wywiadu udzielonego przez Waldemara Świerczka i jego córkę, portalowi nowiny.pl, w którym oboje poruszyli sprawę ograniczenia finansowania lekcji języka ojczystego mniejszości niemieckiej w szkołach.

https://www.youtube.com/watch?v=qEXtZF8IJXk


Opublikowano

w

,

przez