Mieszkańcy Bełku nie chcą Kolei Dużych Prędkości

Na zaproszenie lokalnych działaczy i aktywistów grup sprzeciwiających się powstaniu CPK – Państwa Katarzyny i Krzysztofa Moroniów oraz gospodarza sołectwa – Pani Sołtys Jolanty Szejko spotkaliśmy się w gronie przedstawicieli Parlamentu, Sejmiku Śląskiego, władz gminy i sołectwa na zebraniu wiejskim mieszkańców Bełku.Zebranie jak poprzednie w Szczejkowicach w gminie Czerwonka Leszczyny było świetnie zorganizowane, a uczestniczyło w nim ponad 120 mieszkańców oraz zaproszeni goście z miejscowości ościennych.

Po gospodyni spotkania głos kolejno zabierali przedstawiciele władz gminy relacjonując aktualne działania podejmowane przez samorząd działania przeciwstawiające się megalomańskim i nieracjonalnym zamierzeniom rządu PiS.

Z kolei jako poseł opozycji, która w parlamencie pełni rolę przekaźnika stanowiska zagrożonych tą inwestycją społeczności oraz aktywnie reagująca na wszelkie działania rządzących zmierzające do przeprowadzenia za wszelką cenę groźnych dla tych społeczności pomysłów przedstawiłam swoje dotychczasowe zaangażowanie w walkę o prawa wywłaszczanych.

Poniżej moje wystąpienie. zapraszam do wysłuchania.Część informacyjną spotkania wyczerpały wystąpienia Bartłomieja Gabrysia ( o uwarunkowaniach ekonomicznych budowy przedsięwzięcia CPK+KDP ), Radnego Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego Grzegorza Wolnika ( o powołaniu doraźnej komisji sejmiku ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji, realizowanych przez administrację rządową w kontekście ich wpływu na realizację zadań samorządu woj. śląskiego. ) oraz mecenasa Wojciecha Wałęgi ( o realnych zagrożeniach dla potencjalnie zagrożonych wywłaszczeniem)


Zebranie podsumowało podjęcie przez zgromadzonych uchwały skierowanej do władz krajowych i regionalnych sprzeciwiającej się tak (nie) przygotowanym inwestycjom rządowym na terenie gminy. Uchwałę uzupełniło na wniosek z sali zdanie o solidarności protestujących mieszkańców sołectwa z innymi pokrzywdzonymi przez te inwestycje na terenie całego kraju.

Dziękuję za zaproszenie. Protest ma sens. Razem możemy więcej.
Opublikowano

w

,

przez