Konferencja internetowa Grupy EPL

Na zaproszenie grupy EPL w Parlamencie Europejskim skierowane do przedstawicieli grupy w parlamentach krajowych wzięłam udział w dyskusji podczas konferencji internetowej Grupy EPL pt. „Priorytety i wyzwania Fit for 55”

Debata, którą otworzyła Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, w szczególny sposób odnosiła się do najbardziej aktualnego wyzwania w dobie wojny przeciw Ukrainie, tj kontekstu bezpieczeństwa energetycznego  w odniesieniu do polityki klimatycznej UE.

Zabierając głos zwróciłam uwagę na lokalny aspekt bezpieczeństwa energetycznego i potrzebę większego włączenia obywateli do jego budowania.

Mówiłam o tym, że w Polsce, zaopatrzenie w energię, zwłaszcza cieplną, jest ściśle powiązane z walką ze smogiem ale też ubóstwem energetycznym.

Rozwiązaniem wpisującym się w te cele a też i w europejski Zielony Ład może być oparta na „energetycznym 3D” dekarbonizacja dzięki decentralizacji i digitalizacji. 

W propozycjach ustawowych składanych przez naszą formację znajduje się tworzenie zdecentralizowanych systemów  bezpieczeństwa energetycznego opartego o lokalne odnawialne źródła energii, magazynowanie jej i elastyczne inteligentne zarządzanie  na poziomie gmin wytwarzaniem, dystrybucją i efektywnym zużyciem energii w gospodarstwach domowych i małych firmach. 

Wsparcie takich rozwiązań z poziomu nie tylko krajowego ale też unijnego upodmiotowiłoby obywateli i społeczności oraz zwiększyło ich bezpieczeństwo, w tym ekonomiczne. 

Na ten temat mówiłam też na konferencji PowerPol w Warszawie, zachęcam do odtworzenia mojego wystąpienia, które znajdziecie pod dokumentami z konferencji EPP.

Poniżej program konferencji  oraz dokumenty uzupełniające konferencji internetowej Grupy EPL pt. „Priorytety i wyzwania Fit for 55” .

Program EPP web-conf FF55 2022.03.03-2

Mówcy i prelegenci konferencji EPP

Vademecum Event Fit for 55 final-1

Architecture_Factsheet_EN-3

Dokument czytaj po kliknięciu w link lub w obrazek poniżej :  The Fit for 55 Package-3

The Fit for 55 Package-3-1

 

Moje wystąpienia na ten sam temat  na konferencji PowerPol 2022 w Warszawie

 

 

 

 


Opublikowano

w

,

przez