Konferencja „CZYSTE CIEPŁO – Ostatni dzwonek dla małych systemów ciepłowniczych” kolejną szansą w walce z niską emisją

Forum Energii zorganizowało   konferencję poświęconą transformacji polskiego ciepłownictwa, która odbyła się 29 listopada 2017 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.  Konferencja była kolejnym impulsem do dyskusji na temat roli systemów ciepłowniczych w pokonaniu problemu smogu. W porównaniu z większością krajów UE, Polska posiada jedne z najbardziej rozwiniętych sieci ciepłowniczych, co jest korzystne z perspektywy środowiska i efektywności wykorzystania energii pierwotnej. Z drugiej strony, ceny ciepła w relacji do budżetów gospodarstw domowych są wysokie, a systemy ciepłownicze wymagają dalszych modernizacji, na które brakuje środków. Ciepłownictwo wymaga holistycznego podejścia, długoterminowej wizji i, przede wszystkim, dialogu ze społeczeństwem. Istotne jest opracowanie strategii dla ciepłownictwa, aby sektor ten mógł dalej się rozwijać i pełnić swoją rolę – dostarczać ciepło społeczeństwu. Szczególną uwagę trzeba poświęcić małym systemom ciepłowniczym, ponieważ na nie będzie wywierana największa presja, aby dostosowały się do zmian regulacyjnych i standardów emisji. Celem organizowanej konferencji było m.in. przedstawienie długoterminowych wyzwań stojących przed systemami ciepłowniczymi determinujących ich dalsze funkcjonowanie, próba wskazania kierunkowych działań wspierających dalszy rozwój systemów ciepłowniczych, przedstawienie możliwości ograniczenia „niskiej emisji” dzięki wykorzystaniu ciepła systemowego oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w walce ze smogiem.

Do udziału w konferencji zapraszono przedstawicieli instytucji, spółek i firm sektora ciepłowniczego, branżowych organizacji, instytutów i mediów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz inne osoby zainteresowane tematyką ciepłownictwa.

Wystąpiłam w panelu dyskusyjnym zamykającym konferencję przedstawiając m.in. projekt naszej (PO) ustawy czyste powietrze

AGENDA

9.30 – 10.00 Rejestracja i kawa powitalna
10.00 – 10.05 Otwarcie i wprowadzenie
Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii
10.05 – 10.20 Poprawa jakości powietrza w Polsce
Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
10.20 – 10.35 Diagnoza ciepłownictwa
Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds Badań i Analiz, Forum Energii
10.35 – 10.50 Transformacja ciepłownictwa 2030. Problem małych systemów ciepłowniczych
Jan Rączka, Regulatory Assistance Project
10.50 – 11.10 Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku
poprawy efektywności energetycznej budynków
Dr Arkadiusz Węglarz, KAPE oraz dr Szymon Firląg, BPIE
11.10 – 11.30 Kierunki transformacji 2030 – potencjał OZE w systemach ciepłowniczych
Grzegorz Wiśniewski, IEO
11.30 – 11.50 Przerwa
11.50 – 12.10 Małe krajowe systemy ciepłownicze. Studium przypadku.
Janusz Mazur, Regulatory Assistance Project
12.10 – 12.30 Działania miast w zakresie poprawy czystości powietrza – przykłady z życia wzięte
Krzysztof Haładus – I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec
12.30 – 14.00 Ograniczenie niskiej emisji. wyzwania strategiczne. Kierunki działań.

Moderacja: Bartłomiej Derski, Wysokie napięcie
Uczestnicy: Małgorzata Mika-Bryska – Veolia, Gabriela Lenartowicz – Poseł na Sejm RP,
Bogusław Regulski – IGCP, Paweł Smoleń – Forum Energii, Andrzej Guła – Alarm Smogowy,
Krzysztof Haładus – I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec

Oto zapis całości konferencji

polskie-cieplownictwo-kluczem-do-p-1

Cały artykuł (z portalu Forum  Energii) tutaj: polskie-cieplownictwo-kluczem-do-p

 

 

 


Opublikowano

w

przez