Koalicja Ratujmy Rzeki przeciwko planom PiS-owskiego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

„Rzeki dla zrównoważonego rozwoju” – konferencja Koalicji Ratujmy Rzeki i ruchu Nauka dla Przyrody 25.11.2017

Wzięłam udział w ważnym wydarzeniu  w kontekście moich zainteresowań futurystyczno – absurdalnymi i katastrofalnymi ekonomicznie planami PiS-owskiego Ministerstwa  zagrażającymi naturalnemu środowisku polskich rzek.  W Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego 25 listopada 2017 spotkało się ponad stu przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata nauki i innych osób zaniepokojonych programami zamiany rzek w kanały żeglowne. W konferencji, której celem była ocena środowiskowych, przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych konsekwencji planowanego przez polski rząd programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych, wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

img_20171125_113455

KRR i ruch Nauka dla Przyrody (NdP) uważa, że rządowe plany budowy dróg wodnych niosą zagrożenia dla wielu ważnych funkcji rzek, jak m.in.: zaopatrzenie gospodarki i ludności w wodę, ochrona najcenniejszych ekosystemów, populacji ryb i ptaków wędrownych, samooczyszczanie się wód, czy skuteczna ochrona przeciwpowodziowa.  Rzeki to nie sztuczne, wyprostowane cieki, to żywe systemy. Powinniśmy je chronić i renaturyzować. Inaczej grozi nam m.in. wzrost zagrożenia powodziami i suszami

5e6a04f23b42a1588430c5635a301eed31dc565f

Plany rządu są bezprecedensowe, a większej skali, niż te z okresu gospodarki socjalistycznej. Zakładają regulację Odry, Wisły, połączenie kanałami tych rzek na wysokości Noteci i Śląska oraz wykonanie połączeń międzynarodowych Odra – Dunaj oraz Wisła – Morze Czarne. Organizatorzy konferencji zwracają uwagę, że rząd koncentruje się na jednej branży, w Europie marginalnej, czyli towarowym transporcie wodnym, chcąc sfinansować te programy ze środków budżetowych. Zdaniem KRR i ruchu NdP nie przedstawiono żadnych całościowych analiz ekonomicznych, społecznych, czy środowiskowych, uzasadniających tak gigantyczną ingerencję w ekosystemy rzek.

KRR i NdP uważają, że najpoważniejszym zagrożeniem dla ludzi, związanym z rozwojem dróg wodnych jest wzrost zagrożenia powodziowego. Odcięcie koryt od terenów zalewowych, skrócenie długości rzek poprzez prostowanie łuków oraz utrzymywanie wymaganego przez żeglugę wysokiego poziomu wód w korytach szlaków żeglownych to bezpośrednie przyczyny zwiększenia częstotliwości i zasięgu niszczących powodzi. Zaburzy to także  funkcjonowanie rzek jako systemów przyrodniczych. Drastycznie zuboży Polskę i Europę w gatunki i siedliska, które związane są z rzekami i ich dolinami.

Sprzeciw poważnych naukowców wobec  zniszczenia ekosystemów rzek przez żeglugę towarową nie jest sprzeciwem wobec mądrego korzystania z rzek, w tym nisko-gabarytowej żeglugi z wykorzystaniem jednostek przystosowanych do rzek o naturalnym korycie, zwłaszcza przyjaznej przyrodzie żeglugi turystycznej, czy rekreacyjnej.

Oto przykład argumentacji na rzecz stanowiska KRR. Materiały pochodzą z prezentacji Jacka Engela z Fundacji Greenmind przedstawionej w ramach Panelu I tej konferencji.

    JE_StanowiskoKRR2_drukJE_StanowiskoKRR2_druk

JE_StanowiskoKRR2_druk

JE_StanowiskoKRR2_drukJE_StanowiskoKRR2_druk

JE_StanowiskoKRR2_drukJE_StanowiskoKRR2_druk

JE_StanowiskoKRR2_drukJE_StanowiskoKRR2_druk

Oto program konferencji , a poniżej link do strony i wszystkich informacji. Zapraszam!

konferencja_25_listopada_2017_program_ver21111-1

konferencja_25_listopada_2017_program_ver2111-2

http://www.ratujmyrzeki.pl/173-rzeki-dla-zrownowazonego-rozwoju-konferencja-koalicji-ratujmy-rzeki-i-ruchu-nauka-dla-przyrody-25-11-2017

 

 


Opublikowano

w

przez