Interpelacja w sprawie powołania Konsultanta Krajowego chorób rzadkich

We wspólnej Interpelacji nr 17000 pytamy Ministra Zdrowia o sytuację, która powoduje że obecnie w prawnym systemie opieki zdrowotnej choroby rzadkie nie są uwzględnione. Ta sytuacja nie zmieni się dopóki Ministerstwo Zdrowia nie usankcjonuje Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich oraz nie wpisze tych chorób do priorytetów zdrowotnych państwa. Niezbędnym krokiem, by zsynchronizować wszystkie wieloaspektowe działania na rzecz osób z chorobami rzadkimi jest jak najszybsze utworzenie stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chorób rzadkich. Taki specjalista byłby bardzo ważnym gwarantem zabezpieczającym postęp w tej dziedzinie i stabilizującym dostępne już badania przesiewowe oraz terapie.

Interpelacja 17000 w sprawie utworzenia stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie chorób rzadkich-1 

Interpelacja 17000 w sprawie utworzenia stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie chorób rzadkich-1-1

Poniżej odpowiedź ministerstwa – po kliknięciu w link lub skan.

Odpowiedz na Interpelację wspólną 17000 w w sprawie utworzenia stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie chorób rzadkich

Odpowiedz na Interpelację wspolną 17000 w w sprawie utworzenia stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie chorób rzadkich-1


Opublikowano

w

,

przez