Ekspercka ocena dotychczasowych i projektowanych działań rządu i samorządów w walce z niską emisją

Na zaproszenie Europejskiego Centrum Czystego Powietrza wzięłam udział w interesującej debacie  „Droga do czystego transportu” z cyklu „Rozmowy o czystym powietrzu”zorganizowanej przez Polski Alarm Smogowy. Korzystając z wieloletniego doświadczenia aktywnej walki o czyste powietrze mówiłam o potrzebie systemowych rozwiązań legislacyjnych, które są gwarancją rozwiązań i skutecznych, i przyjaznych obywatelom.

Poniżej moje wystąpienie podczas debaty

 

W spotkaniu wzięli udział Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego, Łukasz Franek z krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego oraz Marcin Barankiewicz prezes Polskie Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Była to bardzo dobra pogłębiona rozmowa o szansach na systemowe rozwiązania i dobre praktyki dla czystego transportu w naszych miastach i dostępności komunikacyjnej obszarów mniej zurbanizowanych. Gratulacje i podziękowania dla organizatorów!

Wydarzenie towarzyszyło ogłoszeniu raportu „Droga do czystego powietrza”, w którym organizator debaty oraz Europejskie Centrum Czystego Powietrza i Fundacja Frank Bold oceniły skuteczność działań rządu i samorządów w walce ze smogiem.

Niniejszy raport zawiera kompleksowy przegląd dotyczący jakości powietrza w Polsce. Opisuje on stan obecny,  rekomendacje  zmian  i  ocenę  zaawansowania  działań  w  zakresie  trzech  kluczowych  obszarów:  niskiej  emisji,  transportu  oraz  przemysłu.  Został  przygotowany  przez  grono  ekspertów  i  zawiera  informacje,  które  zostały  zebrane  specjalnie  w  celu  zaprezentowania  ich  w  raporcie  i  nie  były  nigdzie  wcześniej publikowane.  Raport  będzie  aktualizowany  każdego  roku,  co  umożliwi  systemowe  spojrzenie  na  ważne  obszary  związane  z  jakością  powietrza  w  Polsce.  Jego  powtarzalność  da  podstawę  do  rzetelnej  i  porównywalnej  oceny  poszczególnych elementów i działań na rzecz ochrony powietrza.

Raport „Droga do czystego powietrza” tutaj lub po kliknięciu w stronę tytułową raportu

Raport_Droga_do_czystego_powietrza

Raport_Droga_do_czystego_powietrza_FINAL1-1

Zapraszam również do obejrzenia nagrania całości debaty.


Opublikowano

w

,

przez