Nauczanie zdalne – sukces czy porażka?

Polecam przestudiowanie diagnozy nauczania zdalnego opracowanej na podstawie konsultacji z naukowcami i ekspertami. Konsultacje odbyły się w ramach prac Parlamentarnego Zespołu ds. Przyszłości Edukacji. Uczestniczyli w nich prof. Jacek Pyżalski (UAM, www.zdalnenauczanie.org), prof. Marzena Fryczyńska (autorka badań nad zdalną pracą, SGH, z-ca dyr. Instytutu Kapitału Ludzkiego), Maciej Jakubowski (wiceminister edukacji w latach 2012-2014 oraz Sławomir Broniarz, prezes ZNP).

Klub Parlamentarny KO  na bazie tych materiałów przygotowuje rekomendacje konkretnych rozwiązań, które zostaną przedstawione 11 grudnia br. podczas zwołanego na wniosek posłów opozycji posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Stenogram z posiedzenia Zespołu i diagnoza zostały przesłane min. Czarnkowi. Oczekujemy, że weźmie udział w Komisji i odpowie, jak zamierza podnieść jakość nauczania zdalnego. Poniżęj treść diagnozy w linku Diagnoza-1 lub czytaj po kliknięciu w skan strony .

Diagnoza-1-1str

Posłowie otrzymali od grupy ekspertów z wiodących organizacji społecznych działających w obszarze edukacji opracowanie dotyczące edukacji w czasie i po pandemii wyrażające stanowisko tych organizacji.  Stanowisko dotyczy sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 w polskiej szkole, jej problemów i zaniechań władz. Celem tego opracowania  jest działanie na rzecz przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkole i dobrej, wysokiej jakości edukacji. Stanowisko to omówienie najważniejszych problemów i postawienie kluczowych pytań, jakie wynikają z wyników badań polskiej edukacji, przeprowadzonych już podczas pandemii przez organizacje. Czytaj całość opracowania  po kliknięciu w stronę tytułową lub w link: Edukacja zdalna_problemy i wyzwania stanowisko NGOs

Edukacja zdalna_problemy i wyzwania stanowisko NGOs-1


Opublikowano

w

,

przez