Czystość wód wyzwaniem dla Śląska

Na zaproszenie organizatorów tj. Polskiej Izby Ekologii i Głównego Instytutu Górnictwa brałam udział w konferencji „Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji” gdzie zabrałam głos w kontekście katastrofy ekologicznej w Odrze. Zwróciłam się do uczestników spotkania, zwłaszcza ekspertów, naukowców, samorządowców i przedsiębiorców z apelem o wsparcie w wysiłkach zmierzających do uregulowań prawnych zarządzania i nadzoru nad zasobami wodnymi dla uniknięci takich wydarzeń jakie miały miejsce jesienią i wcześniej w Odrze.
Transformacja energetyczna niesie z sobą szereg wyzwań w sferze społecznej i gospodarczej ale otwiera również możliwości realizacji dużych projektów ukierunkowanych na zniwelowanie wieloletnich skutków działalności wydobywczej na środowisko, w tym na zasoby wodne. Jednym ze skutków ubocznych eksploatacji węgla kamiennego jest także zanieczyszczenie wód powierzchniowych oddziałujące negatywnie na środowisko naturalne i zaburzenia gospodarki wodnej, wpływające na zmiany w funkcjonowaniu systemu ekologicznego a jednocześnie negatywnie oddziałując na zdrowie ludzi.

Oto moje wystąpienie. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania.

Województwo śląskie charakteryzuje się ponadto największym w kraju odsetkiem terenów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających rekultywacji. Szczególnie dużym wyzwaniem są tereny po działalności górniczej. Odpady wydobywcze zarówno w fazie eksploatacji, jak i po upływie okresu ich użytkowania, powodują zagrożenia środowiskowe: zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowania oraz emisje do powietrza.
Konferencja miała na celu omówienie wyzwań dla regionu, takich jak m.in. ograniczanie poziomu zanieczyszczeń wód oraz podniesienie poziomu retencji.

Konferencja skierowana była do: samorządów, spółek zajmujących się likwidacją zakładów wydobywczych i rewitalizacją zasobów pokopalnianych, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.


PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE (Prezentacja startowa PIE);

Panel I

  1. Wyzwania w gospodarce wodnej w kontekście transformacji – dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (Prezentacja PDF);
  2. Doświadczenia Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego w gospodarce wodami kopalnianymi – Barbara Stalmachova, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Prezentacja PDF);
  3. Hydrogeologiczne i środowiskowe wyzwania związane z likwidacją kopalni Zn Pb „Olkusz-Pomorzany” – Bogusław Ochab, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ZGH Bolesław S.A. w Bukownie (Prezentacja PDF);
  4. Wody podziemne w rejonach eksploatacji górniczej i jej zaprzestania – zagrożenia i korzyści – dr Lidia Razowska-Jaworek, Zastępca Dyrektora Oddziału Górnośląskiego Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego (Prezentacja PDF);

Panel II

  1. Czy transformacja wodna Śląska może się udać bez hydrogeologów? – dr Krzysztof Filipek, Firma Doradcza, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab. inż. Jacek Różkowski, prof. UŚ, prof. dr hab. Andrzej Witkowski, Uniwersytet Śląski (Prezentacja PDF);
  2. Wpływ górnictwa na zmiany odpływu i jakość wód powierzchniowych – dr hab. Damian Absalon, prof. Uniwersytetu Śląskiego; Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr hab. Magdalena Matysik, Uniwersytet Śląski, Wydział nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi (Prezentacja PDF);
  3. Odzysk wody i soli z wód kopalnianych jako przykład innowacji w gospodarce wodnej w okresie transformacji – mgr inż. Piotr Zawadzki, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (Prezentacja PDF);
  4. Oczyszczanie wód kopalnianych w celu osiągnięcia jakości wody do spożycia – badania pilotowe – dr inż. Robert Muszański, WOFIL (Prezentacja PDF);
  5. Gospodarka wodami deszczowymi na obszarach zurbanizowanych w procesie transformacji – dr inż. Ewa Janson, Kierownik Pracowni Bilansowania i Oceny Zasobów Wodnych, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (Prezentacja PDF).

Tutaj całość relacji z konferencji

Więcej:

https://www.pie.pl/konferencje/wyzwania-w-gospodarce-wodnej-w-trakcie-transformacji/


Opublikowano

w

, ,

przez