Brzeziny – CPK, spotkanie z Radnymi Powiatu i wyjazdowe posiedzenia Klubu Koalicji Obywatelskiej… w Łodzi i województwie – na roboczo.

27 i 28 lutego, w ramach otwierającego cykl wyjazdowych posiedzeń klubu Koalicji Obywatelskiej i spotkań z mieszkańcami wszystkich regionów w Polsce #TuJestPrzyszłość rozmawiałam z dobrze mi już znanymi obywatelami Brzezin o ich kolejnych problemach związanych z planami Spółki CPK.

Wspierali mnie koleżanki i koledzy posłowie : Joanna Kluzik – Rostkowska, Krystyna Sibińska, Michał Krawczyk i gospodarz spotkania – Krzysztof Piątkowski.

Rozmowy poprzedziła konferencja prasowa, na której wystąpili mieszkańcy zagrożeni niesprawiedliwymi wywłaszczeniami pod inwestycje linii Kolei Dużych Prędkości, których wspieram od początku , tak jak i podobne grupy protestujących w naszym województwie .

Oto relacja fotograficzna z mityngu w Brzezinach.Gościnność Brzezin odczuliśmy również na spotkaniu z panią Wójt Barbarą Hojnacką i radnymi gminy w siedzibie urzędu. Tu poznaliśmy osiągnięcia gminy w zbudowaniu nowoczesnej infrastruktury energetycznej i wodociągowej , w zarządzaniu oświatą, ale także kłopoty i problemy wynikające z posiadania dużych obszarów cennych przyrodniczo a to
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i urokliwej doliny rzeki Mrogi.

Podzieliłam się z radą informacjami co przedsiębiorę w swojej działalności poselskiej w zakresie uporządkowania sytuacji gmin, na których terenie występują obszary cenne przyrodniczo i chronione, a gminy te „płacą karę” w postaci pewnych ograniczeń rozwojowych np. w zakresie oferowania terenów pod inwestycje. Tę „karę” chcemy zamienić na rodzaj rekompensaty ekonomicznej w postaci tzw. „renty przyrodniczej” dla gmin opiekujących się takimi obszarami na swoim terenie.Pod hasłem „Tu jest przyszłość!”posłowie klubu rozjechali się grupami po całym województwie łódzkim odwiedzając większość miast powiatowych rozmawiając na spotkaniach otwartych o problemach mieszkańców.

Takie spotkanie odbył Przewodniczący Donald Tusk w Pabianicach. Oto relacja. Zapraszam do obejrzenia.

Następnego dnia (28 lutego) odbyło się w Łodzi wyjazdowe posiedzenie klubu poselskiego Koalicji Obywatelskiej, część otwarta dla mediów, a potem spotkanie przy stolikach tematycznych grup posłów zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami programowymiPodczas swojego wystąpienia Donald Tusk ogłosił program mieszkaniowy PO

Zapraszam do obejrzenia całego wystąpienia Przewodniczącego PO.


Opublikowano

w

,

przez